Welkom

Op hierdie blog deel ek my navorsing oor my en my seuns se voorouers: soldate en matrose van die VOC, vryburgers, Hugenote, trekboere, Voortrekkers, Boereoorlog-krygers en meer. Selde is hierdie mense roemryk dood maar hul  lewensverhale getuig dikwels van verstommende durf en deursettingsvermoë.

Kommandant en later Vecht-Generaal Charles NIEUWOUDT (heel regs) en sy veldkornette, Vanrhynsdorp, circa 19 Januarie 1901.
Charles NIEUWOUDT was ‘n broer van Oumagrootjie Martha Susanna BRITZ, gebore NIEUWOUDT.

“Afrikaners admittedly also have admirable strengths. There is a scary ability to endure hardship and take on vastly superior forces, in the unshakeable belief that they will overcome.”

Stirrings in the heart of Die Volk, Thought Leader, 13 March 2020


Onlangse inskrywings

James Jackson -Why Africa has gone to hell

Mark my words. One day it will be the turn of South Africa to revert to type, its farms that lie wasted and its towns that are battle zones, its dreams and expectations that lie rotting on the veldt. That is the way of things. Africa rarely surprises, it simply continues to appal.