RABIE Johannes Jacobus, circa 1816-1886

TRIVIA

Die Groenkloof Rabies deur Johan Krige dokumenteer die herkoms en geskiedenis van die lede van die RABIE-familie wat deelgeneem het aan die Groot Trek en hulself uiteindelik gevestig het in die Fauresmith-distrik. “Groenkloof” was die naam van die RABIE-familieplaas aldaar.

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar ma Martha Reina RABIE 1837-1890
haar pa Johannes Jacobus RABIE 1816-1886

LEWENSKETS

 • Martha Reina RABIE was Oupa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER se ouma aan moederskant.
 • Volgens haar sterfkennis is sy gebore in die Kaapkolonie circa 1837. Sy was die oudste van 14 kinders. Die twee seuns wat net na haar gebore is, volgens die Fauresmith NGK Doopregister, gebore in die Kaapkolonie en eers sowat 18 jaar later in Fauresmith gedoop.
 • Een moontlike verklaring hiervoor is dat die RABIE-gesin Voortrekkers was wat vir lank geen toegang gehad het tot amptelike NGK predikante nie.
 • Martha Reina RABIE trou op 8 Oktober 1855 te Fauresmith met Philippus Leonardus VAN DER LINDE. Ten tye van die huwelik is die bruid en die bruidegom albei woonagtig op die plaas Doornlaagte, Fauresmith.
 • Nege kinders sou uit hierdie huwelik gebore word, waarvan Oupa FOWLER se ma, Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE die vyfde kind en tweede oudste dogter was.
 • Martha Reina RABIE is op 21 Julie 1890 oorlede te Waterkloof, Philippolis.
 • Martha Reina RABIE se pa, Johannes Jacobus RABIE, is volgens sy sterfkennis op 13 Junie 1816 in die Camdeboo-wyk, distrik Graaff-Reinet gebore.
 • Hy trou op 4 September 1836 te Graaff-Reinet met Christina Helena Bartholomina VAN DEN BERG.
 • Uit hierdie huwelik word 14 kinders gebore waarvan Martha Reina RABIE die oudste is. Christina Helena Bartholomina VAN DEN BERG sterf in 1866 waarna Johannes Jacobus RABIE weer in die huwelik tree met Hester Debora Maria MARAIS.
 • Johannes Jacobus RABIE sterf op 13 Februarie 1886 te sy plaas Groenkloof in die Fauresmith-distrik.

KWARTIERSTAAT

van Johannes Jacobus RABIE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Johannes Jacobus RABIE

02. RABIE Izaak Stephanus, Buffelskloof, Aberdeen 12 Augustus 1794 -Boomplaats, Fauresmith 1 Februarie 1862
Trou Graaff-Reinet 4 Oktober 1813
03. ROOS Cecilia Jacoba, Buffelshoek, Graaff-Reinet 19 November 1794 -Graaff-Reinet 4 Februarie 1850

TWEEDE GENERASIE

Grootouers van Johannes Jacobus RABIE

04. RABIE Jan Bastiaan, Tulbagh 24 Julie 1793 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1790
05. VAN DER MERWE Hendrina Helena, Tulbagh 2 Junie 1771 -Graaff-Reinet 24 Augustus 1835

06. ROOS Johannes, Paarl 24 Februarie 1760 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1784
07. DU PLESSIS Cecilia Jacoba, Tulbagh 23 Augustus 1767-Graaff-Reinet 24 Januarie 1836

DERDE GENERASIE

Grootjies van Johannes Jacobus RABIE

08. RABIE Christiaan, Paarl 2 Julie 1730 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 3 Desember 1752
09. GROBBELAAR Geertruy, Paarl 31 Desember 1724 -sterfdatum onbekend

10. VAN DER MERWE Isaac, Tulbagh 24 Mei 1744 -sterfdatum onbekend
Trou Tulbagh 6 Oktober 1768
11. VAN HEERDEN Anna Susanna, Tulbagh 24 Desember 1747 -sterfdatum onbekend

12. ROOS Gysbert, Kaapstad 21 September 1732 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1757
13. BOOYSEN Wilhelmina, Paarl 1 September 1737 -sterfdatum onbekend

14. DU PLESSIS Jacobus, Paarl 31 Oktober 1734 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1756
15. BOOYENS Anna, Paarl 4 September 1735 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE

Oor-grootjies van Johannes Jacobus RABIE

16. RABE Christiaan SV/PROG van Leipzig, Duitsland. Arriveer in 1723 aan die Kaap, sterf 1733 te De Klipheuvel, Paarl
Trou Paarl 20 Julie 1727
17. PIJL Margaretha, Stellenbosch 17 Augustus 1710 -sterfdatum onbekend

Margaretha PIJL was die dogter van Bastiaan PIJL, seun van die stamouers Abraham Bastiaansz PIJL en Cornelia CORNELISSE, en Susanna PUTTER, dogter van die stamouers Dietrich PUTTER en Zacharia Jansz VISSER. Laasgenoemde se pa, Jan Coenraad VISSER was een van die eerste Vryburgers aan die Kaap.

18. GROBBELAAR Johann SV/PROG van Tangermünde, Duitsland
Trou circa 1716
19. KNOETZE Geertruyd

Geertruyd KNOETZE was die dogter van die stamouers Cornelis KNUDSEN van Fyn in Denemarke en Dirkje HELM, dogter van die stamouers Hans HELM en Geertruy WILLEMSZ. Sien ook inskrywing vir Geertruyda Elizabeth LAMPRECHT.

20. VAN DER MERWE David Schalksz, Paarl 2 Oktober 1707 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 12 Oktober 1728
21. HöRSEL Hendrina, Kaapstad 2 Desember 1708 -sterfdatum onbekend

David VAN DER MERWE was een van die stamouers Schalk Willemsz VAN DER MERWE en Anna PREVOST se talryke kinders. Die VAN DER MERWE-stamouers se agtergrond en geskiedenis is redelik goed gedokumenteer. ‘n Kort oorsig is beskikbaar op stamouers.com
Hendrina HöRSEL was ‘n dogter van Heinrich Goszelke HöRSEL van Dresden, Duitsland, en Christina BASTIAANSZ. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamvader Francois BASTIAANSZ van Armentieres in Frankryk en Anna Maria DE LEEUW.

22. VAN HEERDEN Jacob, circa 1721 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1746
23. JORDAAN Anna, Paarl 6 April 1727 -sterfdatum onbekend

Jacob VAN HEERDEN was ‘n seun van die stamouers Pieter Willemsz VAN HEERDEN en Machteld VAN DER MERWE. Laasgenoemde was ‘n suster van Schalk Willemsz VAN DER MERWE hierbo.
Anna was die dogter van Jan JORDAAN en Susanna JORDAAN. Alhoewel haar ouers dieselfde van het, was hulle nie direkte familie nie maar wel die seun en die dogter van twee verskillende JORDAAN-Hugenote – Pierre en Jean -wat nie, so ver bekend, direkte famiie van mekaar was nie. ‘n Baie goed nagevorste artikel oor die twee JORDAANs wat na Suid-Afrika gekom het, kan hier gelees word.

24. ROOS Johannes SV/PROG, gebore 10 Mei 1677 in Leipzig, Duitsland.
Trou circa 1715
25. VISSER Johanna, Kaapstad 7 Junie 1699 -sterfdatum onbekend

Johanna VISSER was die dogter van Gerrit Jansz VISSER en Jannetje Thielemans HENDRIKS. Gerrit Jansz was ‘n seun van Jan Coenraad VISSER -sien ook (17) hierbo. Daar is ‘n lang artikel oor die VISSER-gesin wat heelwat insigte bied in die vestigingsjare aan die Kaap -sien De Hel en Het Paradijs… De Hoop op Constantia: Jan Grof (died ante 1700) and his extended family at the Cape of Good Hope

26, BOOYSEN Gerrit, circa 1695 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 20 Februarie 1735
27. Johanna DURAND, Paarl 23 Junie 1715 -sterfdatum onbekend

Gerrit BOOYSEN was ‘n seun van die stamvader Boij BOOYSEN van Barlt, Dithmarschen, Duitsland.
Johanna DURAND was ‘n dogter van die stamvader Jean DURAND en Wilhelmina VAN ZYL. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamouers Willem VAN ZYL en Christina VAN LOVEREN.

28. DU PLESSIS Charl Prieur, ter see 18 April 1688 -circa 1736
Trou Stellenbosch 12 Junie 1712
29. VAN MARSEVEEN Cecilia

Charl Prieur DU PLESSIS was ‘n seun van die Hugenote Jean Prieur DU PLESSIS en Madeleine MENANTEAU. Dharl Prieur is ter see gebore tydens sy ouers se heenreis van Europa na die Kaap.

30. BOEIENS Pieter, SV/PROG van Blokzijl, Overijssel, Nederland
Trou Kaapstad 26 Desember 1734
31. MARAIS Maria, circa 1692 -sterfdatum onbekend

Maria MARAIS was ‘n dogter van die Hugenote Claude MARAIS en Marie AVICE. Claude MARAIS kom saam met sy ouers Charles MARAIS en Catherine TABOUREUX in 1688 na die KAAP.

BRONNE

 1. Booyens, Harry, Cliffwood Fogge – Verity in History (https://cliffwoodfogge.wordpress.com/ : accessed 16 July 2019), Pierre de Cabrières and Pierre de Belle Etoile. Rec. Date: 16 July 2019; https://cliffwoodfogge.wordpress.com/publications/pierrepierre/
 2. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 3. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 4. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 5. Rabie Familiebond, Rabie Familiebond (http://rabie-rabebond.co.za/index.php). Rec. Date: 10 October 2019.
 6. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 7. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 8. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 9. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 10. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 11. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 12. Van der Linde Bond, Van der Linde in Suid-Afrika (http://www.vanderlinde.org.za/index.html). Rec. Date: 2 April 2019.
Advertisements

Het ons ‘n familiewapen?

It is a popular misconception that there is a coat of arms for each surname and that everyone bearing that surname is entitled to use those arms. Nothing could be further from the truth.
Fred Brownell, Staatsheraldikus, Buro vir Herlaldiek
in: Familia, Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika
(35) 1998 (4) p.155

Die kort antwoord op die vraag hierbo is: nee, ons het nie ‘n familiewapen nie.

Die langer, meer interessante antwoord is: ons weet nie of ons een het nie en dit gaan waarskynlik ‘n rukkie duur om uit te vind.

As ‘n mens op die internet rondsoek na “Fowler-familiewapens”, ontdek jy onder andere die volgende verskeidenheid:

HOEKOM SO BAIE WAPENS?

Familiewapens soos ons dit vandag ken, het in circa 1400 in Europa ontstaan om ridders van mekaar te onderskei op die oorlogsveld.

Die wapen is gewoonlik deur die koning aan ‘n individu toegeken, aanvanklik vir uitsonderlike prestasies op die oorlogsveld en later vir enige uitsonderlike prestasie, byvoorbeeld in wetenskap (Sir Isaac Newton) of literatuur (Shakespeare).

Omdat die familiewapen is toegeken is aan ‘n persoon en nie aan ‘n hele familie nie, kan daar verskeie familiewapens in omloop wees vir dieselfde van. Volgens die Coat of Arms Database is daar 17 familiewapens toegeken aan verskeie FOWLERs oor die eeue heen.

Die familiewapen kon verder ook net van vader na oudste seun oorgedra word en “slegs diegene wat bewys kan lewer dat hulle direkte afstammelinge is van ‘n persoon wat ‘n bepaalde wapen regmatiglik gevoer het, het enige aanspraak op die betrokke wapen.” [1]

Dus: Om vas te stel of ons ‘n aanspraak het op enige van die (regmatige) FOWLER-familiewapens in omloop, moet ons eers vasstel of ons direkte afstammelinge is van ‘n FOWLER aan wie daar so ‘n familiewapen toegeken is.

En ongelukkig is die ondersoek na Thomas Alcock FOWLER se voorouers nog nie so ver gevorder nie!

DIE EERSTE FOWLER?

Tydens my soektog na inligting oor die FOWLER-familiewapen, het ek afgekom op ‘n paar brokkies omtrent die eerste FOWLERs in Engeland.

Die inligting hieronder moet nie beskou word as “feite” nie want ek kon nêrens verwysings vind na gevestigde bronne nie.

Dis nietemin interessant en hopelik kan ‘n mens eendag meer uitvind hieroor!

 • The ancestor or progenitor of this family in the UK was Richard le Fowler I, a Norman knight who came to England with William the Conqueror in 1066 AD.
 • According to the Fowler Report an earlier Fowler-ancestor was “Henry, born about 876, chosen King by the Franks and the Saxons in 919, united the Saxons, Franks, etc. into what is now modern Germany, died 936” 
 • Richard le Fowler I had a son, Henry le Fowler, born in England around 1090 AD.
 • Henry in turn had a son, Richard le Fowler II (aka Richard le Fowler of Foxley) who was born in 1130 AD in Foxley, Buckinghamshire, England. [2]
 • Richard le Fowler II went on the Third Crusade to the Holy Land with Richard the Lionheart in 1189 and served as commanding officer of bowmen who were tenants of his manor. Richard le Fowler II saved the camp from a nocturnal surprise attack and for his outstanding vigilance in deterring the attack, he received the honour of knighthood from his royal commander, Richard the Lionheart, who also caused Fowler’s crest to be changed to a vigilant owl. [3]

 • For his service, Sir Richard le Fowler II also won a grant of lands at Abbey Cwm-Hir, County of Radnor, Wales.
 • From Sir Richard Fowler le Fowler II were descended the families of that name which were to be found at early dates in England, in the counties of Buckingham, Lancaster, Wilts, Stafford, Oxford, Gloucester, and Shrops, and also in Wales and Ireland. They appear to have been, for the most part, of the landed gentry and yeomanry of the British Isles. [4]

NASKRIF

Deesdae word die terme “coat of arms” en “family crest” (familiewapen) as sinomieme gebruik maar oorspronklik het “coat of arms” blykbaar verwys na die kleed wat ‘n ridder oor sy oorlogsdrag aangetrek het om dit te beskerm teen die son terwyl die “crest” aangebring is op sy wapenskild en helm.

BRONNE

[1] Brownell, Fred, Suid-Afrikaanse “Familiewapens”, Familia (35) 1998 (4) pp. 150-8

[2] Coat of Arms Database: Fowler Family Crest, Coat of Arms and Name History

[3] Geni World Tree: Sir Richard LE FOWLER II, Crusader Knight

[4] Rootsweb, Fowler, Chittenden and other CT Lines:  Reginaldus le FOWLER and Richard FOWLER Sir

FOURIE Anna Margaretha, circa 1801-1883

TRIVIA

 • Deur Anna Margaretha FOURIE se grootjies is ons verwant aan die POTGIETER en STRIJDOM stamvaders in Suid-Afrika.
 • Beide hierdie stamvaders se voorouers is al deur genealoë teruggespeur tot in die middel 1500’s (sien onder vir meer inligting).

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar pa Philippus Leonardus VAN DER LINDE 1832-1914
sy ma Anna Margaretha FOURIE 1801-1883

LEWENSKETS

 • Anna Margaretha FOURIE word op 29 Mei 1803 te Kaapstad gedoop. Volgens haar sterfkennis is sy in circa 1801 in die Swellendam-omgewing gebore.
 • Haar ouers was Joseph Marcus FOURIE en Hester Catharina STRIJDOM. Laasgenoemde sterf egter in 1805, toe Anna Margaretha maar 3-4 jaar oud was. Sy was die oudste van drie kinders wat uit haar ouers se kort huwelik gebore is.
 • Joseph Marcus FOURIE hertrou in 1806 met Martha Helena VAN DER VYVER. Laasgenoemde word dan ook op Anna Margaretha FOURIE se sterfkennis aangegee as haar “moeder”.
 • Op 4 September 1825 trou Anna Margaretha FOURIE met Hendrik Stephanus VAN DER LINDE te Graaff-Reinet. Uit hierdie huwelik sou agt kinders gebore word waarvan Philippus Leonardus VAN DER LINDE -sien Oriëntasie hierbo – die vierde seun was.
 • Volgens die Van der Lindebond-Familieregister sterf Hendrik Stephanus VAN DER LINDE op 23 Maart 1865 te Scheenkraal in die Hopetown-distrik.
 • Sy weduwee, Anna Margaretha FOURIE, sterf sowat 20 jaar later, op 2 September 1883, aan huis van haar seun Josef Markus VAN DER LINDE op die plaas Groot Kaliesfontein, Philippolis-distrik, Oranje Vrystaat.
 • Hierdie plaas het ‘n wyle in besit gebly van die VAN DER LINDE-familie. Phillipus Leonardus VAN DER LINDE is 31 jaar na sy ma se dood ook op Groot Kaliesfontein oorlede. In daardie stadium het die plaas klaarblyklik behoort aan sy seun, Izak Stephanus, broer van Anna Margaretha Sophia FOWLER geb. VAN DER LINDE.

KWARTIERSTAAT

van Anna Margaretha FOURIE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Anna Margaretha FOURIE

02. FOURIE Joseph Marcus, Paarl 19 Maart 1780 -Venterspoort, Philipstown, Colesberg 12 April 1840
Trou Kaapstad 2 Maart 1800
03. STRIJDOM Hester Catharina, Kaapstad 3 November 1782 -circa 1806 (sien MOOC 8/56.22a)

TWEEDE GENERASIE

Grootuers van Anna Margaretha FOURIE

04. FOURIE Stephanus, Paarl 17 Oktober 1734 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 5 Februarie 1764
05. LATEGAN Helena Geertruy, Paarl 25 Augustus 1743 -sterfdatum onbekend

06. STRIJDOM Petrus Jacobus, Stellenbosch 20 April 1755 -sterfdatum onbekend
Trou 6 Oktober 1774
07. DU PREEZ Anna Margaretha, Tulbagh 26 Januarie 1755 -sterfdatum onbekend

DERDE GENERASIE

Grootjies van Anna Margaretha FOURIE

SV/PROG = Suid-Afrikaanse Stamvader / South African Progenitor

08. FOURIE Louis, SV/PROG, Franse Hugenoot wat in 1689 na die Kaap kom
Trou circa 1716
09. Anna JORDAAN, Paarl 30 Desember 1698 -sterfdatum onbekend

Louis FOURIE was twee maal getroud en het altesaam 21 kinders gehad.  Anna JORDAAN was Louis FOURIE se tweede vrou en Stephanus FOURIE was hul tweede laaste kind. Louis FOURIE is in 1750 oorlede op sy plaas De Slangerivier in die Wagenmakersvallei (Wellington).
Anna JORDAAN is op ouderdom 14 deur die slaaf Antonij van Mosambiek verkrag. Sy straf was: “Liggaam op vier plekke met gloeiende tang geknyp, geledebraak, op wiel vasgemaak, onthoof, kop op paal by plek van misdaad geplaas.” – sien stamouers.com

10. LATEGAN Johann Herman, SV/PROG van Billmerich in Wesfale, Duitsland, wat aan die Kaap arriveer in 1735.
Trou Paarl 15 Julie 1742
11. Beatrix OLIVIER, circa 1725 -sterfdatum onbekend

12. STRIJDOM Hendrik Josephus, Kaapstad 17 Junie 1725 -“Buffelsjagtfontein aan de Oliphants Rivier” circa 1770
Trou Paarl 31 Mei 1750
13. DELPORT Sara, Paarl 29 Januarie 1729 -sterfdatum onbekend

14. DU PREEZ Philippe, Paarl 4 April 1705 -Grootvadersbosch, Heidelberg, 11 Desember 1765
Trou Paarl 9 Maart 1727
15. POTGIETER Isabella, Stellenbosch 28 Junie 1711 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE

Oor-grootjies van Anna Margaretha FOURIE

16.-17. Onbekende Franse ouers van Louis FOURIE

18.-19  JOURDAN Pierre, SV/PROG en FOUCHé Anna – Franse Hugenote wat na die Kaap kom in circa 1687-1688

20.-21. Onbekende Duitse ouers van Johann Herman LATEGAN

22. OLIVIER Johannes, Kaapstad 7 November 1683 -Burgersfontein, Wagenmakersvallei circa 1722
Trou Paarl 18 April 1717
23. BURGER Helena, Paarl 8 Julie 1701 -Waveren, 18 Julie 1777

Vir meer inligting oor die OLIVIER en BURGER stamouers sien inskrywing oor Hendrik Stephanus VAN DER LINDE (1804-1864)

24. STRYDOM Johannes, Kaapstad 2 November 1692 -Stellenbosch circa 1738
Trou Kaapstad 4 Februarie 1720
25. SCHREUDER Judith, Mauritius 1704 -Julie 1760

Johannes STRYDOM was ‘n seun van die stamvader Joost STRYDOM wat in 1678 na die Kaap kom as adelbors in diens van die VOC. Vir meer inligting oor die herkoms van die STRYDOM-familie in Suid-Afrika sien hier en hier. Joost STYDOM trou aan die Kaap met Maryna RAS, dogter van die stamouers Hans RAS en Catharina USTINGHS. Laasgenoemde was bekend aan die Kaap as “Tryn RAS” en word in sommige publikasies beskryf as ‘n formidabele karakter. Sien byvoorbeeld: Margaret Cairns, “Tryn Ras” in FAMILIA 15 (4) 1978 p.97-98; 16 (1) 1979 p.20-26; 16 (2) 1979 pp. 38-39 & 44-49
Judith SCHREUDER was die dogter van die stamouers Heinrich SCHREUDER van Dorsten an der Lippe, Recklinghausen, Duitsland en Adriana Pieters SCABALJE van Middelburg, Zeeland, Nederland. Judith is in Mauritius gebore terwyl haar pa, ‘n werknemer van die VOC, daar gestasioneer was.

26. DELPORT Pieter, Paarl 4 Oktober 1704 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 21 Desember 1727
27. MARé Anna Elisabeth, Stellenbosch 4 January 1711 -circa 1755

Pieter DELPORT was ‘n seun van die Hugenote Jacques DE LA PORTE en Sara VITOUT wat na die Kaap kom in 1699.
Anna Elizabeth MARé was ‘n dogter van die stamvader Ignace MARé van Calabria, Italië en Suzanne Janse VAN VUUREN. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamvader Gerrit Jansz VAN VUUREN en sy vrou, die Hugenoot Suzanne JACOB.

28. DU PREEZ Phillipe, Kortrijk, Vlaandere, België circa 1681 -sterfdatum onbekend
Trou aan die Kaap circa 1699
29. PREVOST Elisabeth, Les Attaques, Calais, Frankryk circa 1683 -18 Januarie 1750

Beide Philipe DU PREEZ en Isabeau PREVOST arriveer aan die Kaap as jong kinders saam met hulle Hugenote-ouers: Hercule DES PREZ en Cecilia D’ATIS (Philippe) en Charles PREVOST en Marie LE FEVRE (Elisabeth).

30. POTGIETER Jan Harmensz, Kaapstad 23 Desember 1674 -circa 1733
Trou Stellenbosch 24 Julie 1712
31. HERBST Clara, Kaapstad circa September 1689 -circa 1713

Jan Harmensz POTGIETER was ‘n seun van die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKS. Harmen Jansz verhuis in 1679 na die Eersterivier en word so een van die inwoners van die huidige Stellenbosch. Dr Jordaan Potgieter volg In sy navorsing die POTGIETER-naam terug tot in 1463. Sien inskrywing oor Harmen Jansz POTGIETER by stamouers.com
Clara HERBST was ‘n dogter van die slavin LIJSBETH SANDERS VAN DE KAAP. Haar vader is onbekend.

BRONNE

 1. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 2. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 3. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 4. Le Roux, J. G. et al, Bewaarders van ons erfenis (Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012), Deel 17: Colesberg.
 5. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 6. Strydom, Dan. The South African Family Strydom. https://strydom.incolor.com/geslagsregisters/strijdonck.htm : 2016.
 7. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 8. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 9. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 10. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 11. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 12. Van der Lindebond: http://vanderlinde.org.za/

 

FOWLER Johan Christiaan ‘Jim’, 1898-1966

Omtrent twee weke gelede het Jaime ‘n foto aangestuur van ‘n musiekstuk geskryf deur ene Ernest Fowler, en wou graag weet of hierdie Fowler aan ons verwant is.

‘n Voorlopige soektog op Google het nie veel opgelewer in verband mt Ernest Fowler nie maar ek het wel al voorheen afgekom op interessante musiekverwante inligting omtrent Oupa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER.

.Ek beplan om in die toekoms ‘n meer volledige inskrywing oor Oupa FOWLER te plaas maar deel voorlopig hieronder die inligting wat ek het oor sy belangstelling in musiek.

‘DIE MUSIEKLEWE IN KROONSTAD TUSSEN 1904 EN 1985’

Bogenoemde is ‘n proefskrif wat in 1986 aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat (UOVS) ingehandig is deur ene Jacobus Groenewald ter vervulling van die vereistes vir sy Meestersgraad. Ek het ‘n kopie daarvan opgelaai in Google Drive. Die oorspronklike is beskikbaar in die UOVS bibioteek.

Hoofstuk 10 van hierdie proefskrif is getiteld BIOGRAFIESE INLIGTING OOR SOMMIGE VAN KROONSTAD SE BEKENDSTE MUSICI. Hierin bespreek Groenewald sowat 42 persone en/of families, waarvan Oupa FOWLER een is:

JC FOWLER – bariton

Jim Fowler het hom aan die Universiteit van Kaapstad as onderwyser bekwaam waar hy ‘n MA-graad behaal het. Hy het in Fauresmith, Bethlehem en Kimberley skoolgehou voordat hy hom in 1925 in Kroonstad gevestig het waar hy vir veertig jaar ‘n prominente plek op onderwysgebied ingeneem het asook in die openbare lewe waar hy jare lank stadsraadslid was asook burgemeester.

Sy groot liefde en stokperdjie was musiek en as bariton het hy in bykans elke konsert deur plaaslike kunstenaars opgetree. Hy was ‘n aktiewe lid van die Kroonstadse Koorvereniging van mnr Van Huyssteen en het ook op die bestuur gedien. Sy sangmaats was Willie Lebherz, Fébé Williamson en Marie Joubert en hulle het dikwels met groot sukses kwartette gesing en by geleenthede selfs by die Johannesburgse Eisteddfod lof ingeoes.

As lid van die stadsraad het hy baie invloed gehad om musiek te bevorder en hy het byvoorbeeld gehelp om geld in te samel vir ‘n kleinteater en aanvoorwerk gedoen vir die beplanning van die Skouburg.

‘n Vinnige soektog deur die bogenoemde proefskrif het 49 verwysings opgelewer vir die soekterm ‘Fowler’.

Dit blyk uit hierdie verwysings dat Oupa Jim FOWLER in die Kroonstad van 1930-1960 waarskynlik net so bekend was vir sy musikale talent as vir sy onderwysloopbaan.

Foto’s: FOWLERS Kiekies Deel III

Hierdie is die derde in ‘n reeks van vier inskrywings oor ou kiekies.

Vir al die inskrywings, soek onder FOWLERS op hierdie blad.

Die datums is gebaseer op die ontwikkelingsdatums van die kiekies (waar beskikbaar)

Troufoto’s

‘n Vorige inskrywing bevat reeds talle foto’s van Mamma en Pappa se troue. Hieronder is weer ‘n paar troufoto’s – maar in kleur. Ek dink dit skep ‘n heel ander atmosfeer as die swart-en-wit foto’s.

1963-1968

Dalene en Olle

circa November 1968

1968-1969

Annelize se doopdag

circa Augustus 1969

1970-1974

Foto’s: FOWLERS Kiekies Deel II

Ek het onlangs ‘n klomp ou kiekies ontdek – ek hoop julle geniet dit net soveel soos ek het om daarna te kyk!

Hierdie is die tweede in ‘n reeks van vier inskrywings oor ou kiekies.

Vir die eerste deel, sien hier. Vir al die inskrywings, soek onder FOWLERS op hierdie blad.

Die datums is gebaseer op die ontwikkelingsdatums van die kiekies (waar beskikbaar)

1961-1972

1972-1978

Foto’s: FOWLERS Kiekies Deel I

Ek het onlangs ‘n klomp ou kiekies ontdek – ek hoop julle geniet dit net soveel soos ek het om daarna te kyk!

Die datums is gebaseer op die ontwikkelingsdatums van die kiekies (waar beskikbaar)

1968-1971

1971-1974