STANDER Adam Marthinus 1808-na 1864

TRIVIA

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER, 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy pa Adam Marthinus FOWLER, 1863-1943
sy ma Maria Jacoba STANDER, 1842-1882
haar pa Adam Marthinus STANDER, 1808 -na1864

LEWENSKETS

 • Adam Marthinus STANDER is die 13e van 16 kinders gebore uit die huwelik tussen Adriaan STANDER en Geertruida Elizabeth BARNARD. Hy word op 26 Desember 1809 te Swellendam gedoop, meer as ‘n jaar na sy geboorte.
 • Volgens die doopinskrywing is hy gebore op 18 Augustus 1808 en is sy ouers woonagtig in “Houtnukwaland”, destyds een van die talle spellings van Outeniqualand.
 • Op die kaart van Outeniqualand hieronder, circa 1804, blyk dit dat ene “A. BARNARD” [sien halfsirkel aangedui net links van middel] boer op ‘n stuk grond in  die huidige George-distrik. Dit sou familie gewees het van Adam Marthinus STANDER se ma, Geertruy Elizabeth BARNARD.
 • Getuies by Adam Marthinus STANDER se doop in 1809 is Michiel Christiaan JACOBZE, Geertruy Elizabeth STANDER, Adam BARNARD [moontlik ‘n neef van die dopeling se ma] en sy vrou Elsje Magdalena BOTHA.
 • Adam Marthinus STANDER trou op 22 Maart 1829 met Hendrika Johanna STEYL.
 • Hul dogter, Maria Jacoba STANDER trou in 1858 met Johan Christiaan FOWLER.
 • In 1864 is Adam Marthinus STANDER en Hendrika Johanna STEYL getuies by die doop van hul kleinseun Adam Marthinus FOWLER wat, volgens die tradisie hierbo genoem, na sy oupa aan moederskant vernoem word.
 • Wanneer en waar Adam Marthinus STANDER oorlede is, is tans nie bekend nie.

KWARTIERSTAAT

van Adam Marthinus STANDER

EERSTE GENERASIE

Ouers van Adam Marthinus STANDER

02. STANDER, Adriaan,  Kaapstad 4 Mei 1766, burger Swellendam -sterfdatum onbekend
Trou Kaapstad 17 December 1786
03. BARNARD, Geertruy Elizabeth, Kaapstad 1 Desember 1771 -sterfdatum onbekend

TWEEDE GENERASIE

Grootouers van Adam Marthinus STANDER

04. STANDER Heinrich, SV/PROG, arriveer in 1747 aan die Kaap van Bremen, Westphalia, Duitsland.
Trou Kaapstad 3 September 1752
05. LINDEQUE Helena, Kaapstad 16 Oktober 1729 -sterfdatum onbekend

Sien inskrywing oor die stamvader Heinrich STANDER op die GENZA webwerf

06. BARNARD, Johannes Henricus, Stellenbosch 14 Augustus 1735 -sterfdatum onbekend
Trou Stellenbosch 1 April 1759
07. DIETLOF Maria Elizabeth, gedoop Paarl 7 April 1743 -sterfdatum onbekend

DERDE GENERASIE

Grootjies van Adam Marthinus STANDER

Ahnentafel-nommers vir onbekende persone word oorgeslaan

10. LINDEQUAST, Barend, SV/PROG, gebore circa 1688 Amsterdam, Noord-Holland.
Trou Kaapstad 6 Februarie 1724
11. BRITZ, Magdalena, Kaapstad 13 April 1692 -sterfdatum onbekend

Sien die inskrywing vir Barend LINDEQUE op die Stamouers webwerf

12. BARNARD, Adam, Kaapstad 2 September 1714 -sterfdatum onbekend
Trou Stellenbosch 20 Junie 1734
13. LE ROUX, Lea Stellenbosch 17 Maart 1720 -sterfdatum onbekend

14. DIETLOFF, Johann Christoffel, SV/PROG, gebore circa 1670, Stettin, Pruise, Duitsland.
Trou Paarl 4 Maart 1742
15. VAN EEDEN, Catharina, Stellenbosch 24 Julie 1712 -sterfdatum onbekend

Sien inskrywing vir Johann Christoffel DIETLOFF op die First Fifty Years webwerf

VIERDE GENERASIE

Oorgrootjies van Adam Marthinus STANDER

22. PRITS, Hans Jacob, SV/PROG, van Stein, Duitsland, gebore circa 1663, arriveer 4 Maart 1682 aan die Kaap.
Trou circa 1691
23. OLIVIER, Dina, Kaapstad 25 Julie 1675 -sterfdatum onbekend

24. BARNARD, Johannes, SV/PROG, gebore Keulen, Duitsland circa 1690, arriveer in die Kaap in 1708
Trou Kaapstad 2 Maart 1710
25. PIETERSZ Sarah, gebore Amsterdam circa 1690 -sterfdatum onbekend

26. Le ROUX, Jean, SV/PROG, Hugenoot van Normandië, Frankryk. Arriveer 27 Januarie 1689 in Kaapstad
Trou circa 1700
27. DE HAASE, Maria, gebore circa 1682 in Lille, Frans-Vlaandere, België. Arriveer circa 1700 saam met haar ouers in die Kaap.

 • Sien inskrywing vir Jean LE ROUX op die First Fifty Years webwerf
 • Sien inskrywing vir Marie DE HAAS op die First Fifty Years webwerf

30. VAN EEDEN, Jacobus, gedoop Stellenbsoch 13 Februarie 1692
Trou voor 1711
31. JONKERS, Regina Christina, gedoop Stellenbosch 11 Mei 1692 [ook bekend as Regina Christina VAN AHRENDTSDORF]

VYFDE GENERASIE

Bet-oorgrootjies van Adam Marthinus STANDER

46. OLIVIER Ockert Cornelisz SV/PROG, gebore Ouwerkerk, Nederland circa 1650. Arriveer in die Kaap 1671 en het ‘n buite-egtelike verhouding met sy baas se vrou
47. VISSER Maria Jansz, gebore circa 1649 Ommen, Overijssel, Nederland

Cornelisz OLIVIER is gebore Ouwerkerk, distrik Duiveland, in die provinsie Zeeland. Hy land aan die Kaap in 1671 en werk as ‘n kneg vir Willem Willemsz VAN DEVENTER. Willem Willemsz maak in 1672 ‘n Hottentot dood. Na die voorval vlug hy op ‘n Deense skip na Nederland, maar keer later weer na die Kaap terug. As straf word hy na Robbeneiland gestuur. Terwyl Willem Willemsz VAN DEVENTER weg was, het Olivier twee kinders by Willem Willemsz se vrou, Maria Jansz VISSER, gehad. Toe Willem Willemsz in September 1675 weer in Kaapstad land en vind dat sy vrou twee kinders by Olivier gehad het, het hy haar van “lichtvaardige gedrag” aangekla. Hierdie hofsaak het die gevoelens en gemoedere van die egpaar so opgejaag, dat hulle in 1676 op twee aparte skepe na Batavia verban is. Ockert OLIVIER en Maria VISSER se twee buite-egtelike kinders, Dina en Cornelis, is tussen 1672 en 1675 gebore.
Stamouers
Maria Jansz VISSER was die dogter van die stamouers Jan Coenraad VISSER en Geertjen GERRITS. Jan Coenraad arriveer 28 April 1658 met die skip Dordrecht aan die Kaap. Trou voor 1649 in Nederland met Geertjen GERRITS. Sy arriveer aan die Kaap in 1662 met haar en Jan Coenraad se vyf kinders.
“[Grietje GERRITS] died on 7 March 1692 de Caep de Goede Hoop, she was axed to death by her slave, Claes van Malabar, who took offense when she reprimanded him for being late in chopping firewood. Incensed when she rejected his excuse that he had been searching for stray cattle, he called her an old dog. Infuriated, she grabbed a fallen branch to beat him, but he preempted her, and struck her in the face with the axe he had been using to chop the wood. After she collapsed, he continued the assault, and attempted to sever her head. The household was alerted by the screams of the female slave, Maria van Negapatnam, who yelled repeatedly, moeder is dood, moeder is dood.”
First Fifty Years

60. VAN EEDEN, Jan Jansz, SV/PROG, Oldenburg, Duitsland circa 1637. Arriveer in 1662 aan die Kaap
Trou Kaapstad 13 Junie 1688
61. ROUSSEAU Maria, gebore Blois Frankryk 1666. Franse Hugenoot wat in Mei 1688 aan die Kaap arriveer

Jan Jansz VAN EEDEN trou in 1671 aan die Kaap met Lijsbeth JANSZ van Amsterdam. Hy skei van haar nadat sy in Mei 1684 aan owerspel skuldig bevind word en verban word na ‘n tughuis in Batavia. Jan trou weer op 13 Junie 1688 met Maria ROUSSEAU. –Sien voetnotas op die onderstaande webwerf.
First Fifty Years
In Maart 1677 het Jan en sy vrou Lysbeth Jansz na Europa teruggekeer omdat beide van hulle ‘n probleem gehad het met dronkenskap. In Mei 1684 het Jan op grond van owerspel van Lysbeth geskei. Toe Lysbeth in 1684 na die Kaap gekom het om haar by Van Eeden aan te sluit, het sy gedurende die rit op die skip met die bottelier van die skip owerspel gepleeg en swanger geraak. In Desember 1684 is Lysbeth weens haar losbandige en sedelose lewe na die vrouetughuis in Batavia gestuur.
Stamouers

62. ANDRESEN Johann, SV/PROG, Königsberg, Duitsland circa 1654 – ook bekend as Jan DE JONKERS
Trou Kaapstad 15 Oktober 1684
63.
Lijsbeth Jansz VAN DE CAAP, Kompanjieslaaf, gebore circa 1663

Jonkerhoek naby Stellenbosch is vernoem na hom – sien voetnota 4 in die inskrywing vir Johann ANDRESEN op die First Fifty Years webwerf
Sien inskrywing vir Lijsbeth JANS op die First Fifty Years webwerf

BRONNE

 1. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk [Suid-Afrika] en Hervormde Kerk [Nederland] soos per individuele verwysings hierbo.
 2. Sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo.
 3. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 4. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 5. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records. http://www.e-family.co.za/ffy/
 6. Schubert, Joachim. German South African Resource Page. http://www.safrika.org/index.html
 7. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 8. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa. https://www.genza.org.za/index.php/en
 9. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#.
 10. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouers. https://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019