Kaart: Die Kaap onder die Bataafse Republiek, 1803-06

A. J. Böeseken and F. A. Steytler, P. S. Du Toit, J. A. Smuts, L. W. Hiemstra, Geskiedenis-atlas vir Suid-Afrika (Cape Town: Nasionale Pers Beperk, 1948), Kaart 57. Die Kaap onder die Bataafse Republiek