Kaart: Ontwikkeling van die Kaapse nedersetting onder Van Riebeeck, circa 1662

A. J. Böeseken en F. A. Steytler, P. S. Du Toit, J. A. Smuts, L. W. Hiemstra, Geskiedenis-atlas vir Suid-Afrika (Kaapstad: Nasionale Pers Beperk, 1948), Kaart 52. Ontwikkeling van die Kaapse nedersetting onder Van Riebeeck. Uit die voorwoord: Ons het probeer om op hierdie kaart ‘n aanduiding van die groei van die Kaapse nedersetting gedurende die eerste tien jaar van sy bestaan te gee. Waar moontlik is die veelvuldige veranderinge gedurende hierdie dekade aangedui.