VAN DER LINDE Hendrik Stephanus 1804-1864

TRIVIA

 • Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER se ouma aan vaderskant was ‘n VAN DER LINDE.
 • Hy het egter nooit sy ouma geken nie aangesien Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE oorlede is toe Martin se pa, Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER maar ses jaar oud was.
 • Sy is saam met haar jongste seun, Phillipus Leonardus ‘Flippie’ FOWLER, begrawe te Waterkloof, Philippolis.

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar pa Philippus Leonardus VAN DER LINDE 1832-1914
sy pa Hendrik Stephanus VAN DER LINDE 1804-1864

LEWENSKETS

 • Hendrik Stephanus VAN DER LINDE word gebore op 24 Maart 1803 en gedoop te Kaapstad op 18 November 1804. Hy was die 9e van 11 kinders en het vier broers en ses susters gehad. Sy ouers was Gerrit Cornelis VAN DER LINDE en Cecelia Anna DU PLESSIS.
 • By sy doopinskrywing toon die dominee dat sy ouers “sorteerd onder Waveren”. Doopgetuies was: Willem VAN HEERDEN, Herculina Johanna DU PREEZ, Leonardus VAN DER LINDE en Hester VAN ROOYEN.
 • “Waveren” of die “Land van Waveren” het destyds verwys na die hele Tulbagh-distrik – wat in die laat 1700’s baie anders gelyk het as vandag:
 • Op 4 September 1825 is  Hendrik Stephanus VAN DER LINDE en Anna Margaretha FOURIE te Graaff-Reinet in die huwelik bevestig. Uit hierdie huwelik sou agt kinders gebore word waarvan Philippus Leonardus VAN DER LINDE -sien Oriëntasie hierbo – die vierde seun was.
 • Volgend die Van der Lindebond-Familieregister sterf Hendrik Stephanus VAN DER LINDE op 23 Maart 1865 te Scheenkraal in die Hopetown-distrik.
 • Sy weduwee, Anna Margaretha FOURIE, sterf sowat 20 jaar later, op 2 September 1883, aan huis van haar seun Josef Markus VAN DER LINDE op die plaas Groot Kaliesfontein, Philippolis-distrik, Oranje Vrystaat.
 • Hierdie plaas het ‘n wyle in besit gebly van die VAN DER LINDE-familie. Op 5 Junie 2018 berig die Volksblad oor ‘n verhaaltjie wat op 22 Julie 1947 in die Afrikaanse tydskrif Die Huisvrou (1922-1976) verskyn het. In ‘n artikel getiteld “Die vrou en die graf van die mooi offisier” word die 1947-verhaal oorvertel en word melding gemaak van
die plaas Kaliesfontein… wat destyds aan soveel mense bekend was. Die plaas het oorspronklik aan die alombekende oom Hans van der Linde behoort, en was een van die aantreklikste plase waar baie jong mense van heinde en ver kom kuier het. ‘n Uitstappie na die graf was ‘n gereelde vermaak en veral verliefde paartjies het graag daarheen gegaan.
 • Phillipus Leonardus VAN DER LINDE is 31 jaar na sy ma se dood ook op Groot Kaliesfontein oorlede. In daardie stadium het die plaas klaarblyklik behoort aan sy seun, Izak Stephanus, broer van Anna Margaretha Sophia FOWLER geb. VAN DER LINDE.

KWARTIERSTAAT

van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

02. VAN DER LINDE Gerrit, Tulbagh 7 Oktober 1753 -Driefontein, Colesberg voor 28 Maart 1815
Trou Tulbagh 19 Desember 1784
03. DU PLESSIS Cecilia, Tulbagh 1 Februarie 1767 -Matjiesfontein, Colesberg-distrik, 1 April 1845

Volgens sy inventaris boer Gerrit VAN DER LINDE ten tye van sy dood op die plaas Driefontein[en], wyk Bo-Seekoeirivier, Colesberg [sien KAB MOOC 8/61.17a en 17b]. In die reeks “Bewaarders van ons erfenis” – sien bronne heelonder – word vermeld dat die plaas Driefontein teen 1828 ‘n gevestigde plaas in die Colesberg-distrik is. Hierdie plaas is omstreeks 1850 steeds in die besit van die VAN DER LINDE-familie.
In 1852 word die dorp Middelburg [Kaap] uitgelê op die plaas Driefontein van ene Jan Coetzee. Hierdie plaas, met dieselfde naam as Gerrit VAN DER LINDE s’n, was egter geleë in die Renosterberg-wyk van Colesberg.
Cecilia DU PLESSIS sterf dertig jaar na haar man se dood op die plaas “Maatjesfontein” of Matjiesfontein, wyk Suid-Middeveld, Colesberg. In die Bewaarders-reeks word aangedui dat hierdie plaas in 1850 in besit is van Johannes Jacobus DU PLESSIS, ‘n familielid van Cecilia.

GROOTOUERS

van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

04. VAN DER LINDE Leendert, Kaapstad 21 Desember 1721 -Graaff-Reinet-distrik na 1774
x Tulbagh 9 April of 9 Mei 1751
05. LUBBE Sara, Paarl 19 Desember 1728 -na 1774 (doop van laaste kind)

06. DU PLESSIS Johannes, Paarl 18 Februarie 1720 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1756
07. OLIVIER Anna Hendrina Engela, Paarl 17 Julie 1735 -voor 1768

Johannes DU PLESSIS was drie maal getroud en het altesaam 24 kinders gehad. Sy eerste huwelik was met Anna Caludina ROUX [6 kinders]; daarna met Anna Hendrina Engela OLIVIER [7 kinders] en laastens met Geertruy DU PREEZ [11 kinders]

GROOTJIES

van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

SV/PROG = Suid-Afrikaanse Stamvader / South African Progenitor

08. VAN DER LINDE Gerrit, SV/PROG, arriveer 1714 aan die Kaap vanaf Charlois, Rotterdam, Nederland.
Trou Paarl 7 Februarie 1717
09. PUTTER Geertruij, Kaapstad 14 September 1692 -sterfdatum onbekend

Op die webwerf van die Van der Lindebond kan meer gelees word oor die herkoms van die stamvader Gerrit VAN DER LINDE

10. LUBBE Hendrik, Stellenbosch 5 September 1700 -sterfdatum onbekend
Trou Stellenbosch 20 Junie 1726
11. VAN WYK Catharina, Stellenbosch 20 Julie 1710 -sterfdatum onbekend

12. DU PLESSIS Charl Prieur, gebore aan boord die skip Oosterlandt tydens sy ouers se heenreis na die Kaap
Trou Stellenbosch 12 Junie 1712
13.  VAN MARSEVEEN Cecilia, circa 1695 -sterfdatum onbekend

Charl Prieur DU PLESSIS is gebore in 1688 aan boord die Oosterland, die skip waarmee sy Hugenote-ouers na die Kaap verhuis het. In 1716 veroorsaak Charl ‘n skandaal toe dit bekend raak dat hy met sy vrou se niggie, Elisabeth VIVIER, owerspel gepleeg het.
Die volgende is ‘n uittreksel uit Familia 40 (4) 2003, p.152:
Elisabeth VIVIER het pas 16 jaar oud geword. Albei haar ouers was reeds oorlede. Een somersdag in 1716 het haar niggie, Cecilia, se man, CharI du Plessis, haar in haar ouma se wynkelder beetgekry en haar verlei, indien nie verkrag nie. Dit terwyl sy eie vrou hoog swanger met sy naamgenoot-seun was. Elisabeth wou nie sê wie vir haar swanger toestand verantwoordelik was toe familie haar begin ondervra het nie. Moontlik
wou sy haar niggie die skok en verleentheid spaar.
Toe Elisabeth in kraam gaan, is sy egter weer ondervra tot sy erken het wie die pa van die kind is. Soos dit lank in ons samelewing die geval was, het die verguising op die geboorte van haar kind op 24.11.1716 gevolg. Sy moes haar kind haar eie naam gee en op 31.1.1717 met die baba, Elisabeth, se doop het die Kerk dit goed gevind om die volgende doopinskrywing te maak:
Elisabeth Doghter van Elisabeth Vievier en Charel Duplici die een getrouwt man is en uyt dien hoofde een kint van hoerery en overspel.
Owerspel wel maar hoerery?! Was dit nodig om ‘n onskuldige kind se naam te beswadder oor ‘n daad waaraan sy geen aandeel had nie?
Die laaste draai wat die noodlot met die arme kind gemaak het, is dat sy op haar moeder se sterfkennis beland het as Elisabeth “du Plaisir” (van plesier) in plaas van DU PLESSIS. Hoeveel hartseer sou hierdie insident vir talle familielede veroorsaak het nie?

14. OLIVIER Jan, Kaapstad 7 November 1683 -voor 1777
Trou Paarl 18 April 1717
15. BURGER Helena, Paarl 8 Julie 1701 -Waveren 18 Julie 1877

In 1722 boer Jan OLIVIER te Burgersfontein in die Wagenmakersvallei [Wellington].

OOR-GROOTJIES

van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

16. VAN DER LINDE Leendert Rokussen, Heerjansdam, Ijsselmonde, 12 November 1651
Trou Rotterdam Gereformeerde Kerk 13 Augustus 1673
17. VERMOLEN Soetje Leenderts, circa 1653 -sterfdatum onbekend

Meer inligting oor die stamvader Gerrit VAN DER LINDE se lewe voor sy vertrek uit Nederland na Suid-Afrika kan hier op die Van der Lindebond se webwerf gelees word.

18. PUTTER Dietrich, SV/PROG, afkomstig van Zierenberg, Kassel, Hesse Nasau. Werk aan die Kaap as ‘n jagter.
Trou Kaapstad 29 Oktober 1679
19. VISSER Zacharia Jansz, circa 1667 – De Blomkooltje, Paarl, circa 1721

Aantekening oor Dietrich PUTTER op Richard Ball se webwerf: At his death he is listed with a house and land on the height called Roodebloem and a farm with buildings situated in the Tijgerbergen. Roodebloem, 17 morgen in extent, lay at the foot of the Windberg in the Tafel Vallei and had been granted 31 March 1669. It was sold out of his estate on 1st August 1705 with adjoining grazing land rented from the Company. (MOOC 9/1/20, Koopconditien). The farm in the Tygerberg was sold in 1714 to Hendrik Bouman and his estate was distributed to his heirs in 1716.
Richard Ball, Ball Family Records -My South African Ancestors
The Van Wijk, Putter, Krugel and Feyt Families of Piketberg > Diederik Putter
Zaccharia Jansz VISSER was die dogter van die stamvader Jan Coenraadz VISSER.

20. LUBBE Barend, SV/PROG, arriveer aan die Kaap voor 1692, vermoedelik in Duitsland gebore.
Trou Kaapstad circa 1697
21. BRANDENBURG Jacoba, Amsterdam 7 Mei 1681 –

Barend LUBBE is circa 1723 oorlede. Ten tye van sy dood boer hy op die plaas Wolvedans, nou bekend as Neethlingshof, in die Stellenbosch-distrik.
Jacoba was die dogter van Jacob BRANDENBURG en Aeltje VAN HEYNINGEN.

22. VAN WYK Arie, SV/PROG, Amsterdam circa 1668 -Stellenbosch circa 1713
Trou Kaapstad circa 1693
23. HELM Cornelia, Kaapstad 17 September 1713 -Stellenbosch circa 1720

Arie VAN WYK was een van twee VAN WYK-stamvaders wat hulself voor 1700 aan die Kaap vestig. Die eerste, Willem VAN WYK kom voor 1678 na die Kaap. Arie VAN WYK kom vermoedlik saam met sy ouers na die Kaap voor 1693. Arie VAN WYK se pa, Roelof, was waarskynlik ‘n broer van die voormelde Willem VAN WYK.
Cornelia HELM was die dogter van die stamouers Hans HELM en Geertruij WILLEMSE wat in circa 1671 na die Kaap kom.

24. DU PLESSIS Jean Prieur, SV/PROG
Trou circa 1688
25. MENANTEAU Marie

Sien inskrywing oor die Hugenoot Jean Prieur DU PLESSIS se voorgeslagte in Frankryk hier.

26. VAN MARSEVEEN Pieter Jansz, SV/PROG, arriveer aan die Kaap voor 1688 van Maarsseveen, Utrecht, Nederland
Trou Kaapstad 25 Julie 1688
27. DU PREEZ Elizabeth, Kortrijk, Vlaandere circa 1670 -sterfdatum onbekend

Elizabeth DU PREEZ arriveer op 5 Junie 1688 aan die Kaap saam met haar Hugenote-ouers Hercules DES PRES en Cecilia D’ATIS asook haar twee broers, Phillipe en Hercules, en ‘n suster, Marie-Jeanne. Hercules DU PREEZ boer ten tye van sy dood in Drakenstein [Paarl]. Cecilia D’ATIS is oorlede op die plaas De Zoete Inval, Paarl.

28. OLIVIER Hendrik Cornelisz, SV/PROG, van Ouwerkerk, Zeeland, Nederland
Trou Kaapstad 30 Mei 1677
29. VERWEY Beatrix Gysbertsz, van Woerden, Utrecht, Nederland

Beatrix Gysbertsz VERWEY was die dogter van Gijsbert Dircksz VERWEY en Trijntje Theunisz GANSEVANGER wat voor 1671 na die Kaap kom. Trijntje GANSEVANGER bedryf ‘n winsgewende suikerbier=brouery vanaf ten minste 1677 en laat ‘n redelike stewige boedel na ten tye van haar dood in circa 1715.

30. BURGER Barend, SV/PROG, van Lübeck, Schleswig-Holstein
Trou circa 1691
31. VAN DER MERWE Marritje, Paarl 29 Desember 1675 -sterfdatum onbekend

Ten tye van Barend BURGER se dood in 1705 boer hy op die plase Leeuwensjagt en Landeskroon in die Paarl.
Marritje VAN DER MERWE was ‘n dogter van die stamouers Willem Schalkzoon VAN DER MERWE en Elsje CLOETE.

BRONNE

 1. Böeseken, A. J. and F. A. Steytler, P. S. Du Toit, J. A. Smuts, L. W. Hiemstra. Geskiedenis-atlas vir Suid-Afrika. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk, 1948.
 2. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 3. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 4. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 5. Le Roux, J. G. et al, Bewaarders van ons erfenis (Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012), Deel 17: Colesberg.
 6. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 7. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 8. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 9. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 10. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 11. Unknown, My Familie – Beck, Du Plessis en verwante families (http://myfamilie.co.za/ : accessed 31 July 2019), Die voor- en nageslagte van Willem Gerhardus DU PLESSIS (gebore in Cradock op 2 Januarie 1832); http://myfamilie.co.za/?cat=98
 12. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 13. Van der Lindebond: http://vanderlinde.org.za/