GAUM Annemarie

‘n Kort lewensbeskrywing van ons ma en ouma

INLEIDING

Op 19 November 1938 trou Frederik Lodewyk ‘Fred’ GAUM (1917-1989) en Aletta Magdalena ‘Lettchen’ VAN DER MERWE (1914-2000) in die Bosmanstraat NG Kerk, Pretoria.

19 November 1938, Pretoria, Transvaal

‘n Bietjie meer as twee jaar later word Fred GAUM deur sy werkgewer verplaas na Windhoek, Suidwes-Afrika (nou Namibië). Sy vrou is ses maande swanger met hul eersteling en kan nie die lang treinreis na Suidwes meemaak nie. Sy gaan voorlopig tuis by Fred se broer Hurtley (heel regs op die foto bo) in Primrose, Germiston. Hier aanskou Fred en Lettchen GAUM se dogter Annemarie op 7 April 1941 haar eerste lewenslig.

Drie maande later, in Julie 1941, sluit Lettchen en Annemarie aan by Fred in Windhoek waar die GAUM-gesin vir die volgende sowat 19 jaar sou woon.

Windhoek circa 1946. Lettchen, Fred, Leander en Annemarie Gaum

KINDERJARE

1941-1954

Vier maande voor Annemarie se derde verjaarsdag, op 3 Desember 1943, word haar broer Leander gebore.

Nog ‘n paar jaar later, in 1947, begin Annemarie skoolgaan by die Emma Hoogenhout Laerskool in Windhoek waar sy ook haar laerskoolloopbaan in 1954 voltooi. (Laerskoolonderrig het destyds agt jaar geduur, vanaf Sub A tot standerd ses.)

WINDHOEK HOëRSKOOL

1955-57

Annemarie begin haar hoërskoolloopbaan aan die Windhoek Hoërskool in 1955. Gedurende haar standerd agt jaar in 1956 kan sy as gevolg van ‘n misverstand sekere klasse nie bywoon nie en moet sy die volgende jaar weer die standerd herhaal. Haar pa willig in om haar na Oranje Meisieskool te stuur indien sy haar tweede standerd agt jaar met ‘n eersteklas deurkom.

  • In Julie 1956 onderneem die eerste rugbyspan van Kroonstad Hoërskool ‘n toer na Suidwes-Afrika. Tydens hierdie rugbytoer ontmoet Annemarie en Martin Fowler vir die eerste keer. In ‘n Kroonstad-koerantartikel wat geskryf na afloop van die toer word selfs verwys na hierdie vriendskap! (Sien paragraaf nser “Swart Diamante” op p.2 van die koerantberig.) Martin en Annemarie sou ‘n paar jaar later op universiteit her-ontmoet en later trou.
Gaum-familie, Windhoek circa 1957

ORANJE MEISIESKOOL, BLOEMFONTEIN

1958-59

Aan die begin van 1958 vertrek Annemarie na Bloemfontein om daar twee baie gelukkige jare aan die Oranje Meisieskool deur te bring. In hierdie tydperk sluit sy lewenslange vriendskapsbande met haar klas- en koshuismaats en word sy ook in haar Matriekjaar aangestel as lid van die Kernkomitee (leerlingraad).

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

1960-62

Tydens Annemarie se Matriekjaar is Fred GAUM weer deur sy werkgewer verplaas, hierdie keer na Pretoria. In 1960 skryf Annemarie in by die Universiteit van Pretoria vir ‘n B. A.-kursus met Afrikaans en Sielkunde as hoofvakke. Die GAUM-gesin is in hierdie periode woonagtig te Lyttelton, Pretoria.

Tydens haar eerstejaar her-ontmoet Annemarie vir Martin FOWLER, toe reeds in die derde jaar van sy ingenieurswese-kursus. Hulle raak in 1963 verloof en trou in November van dieselfde jaar. Tydens haar verlowing werk Annemarie as ‘n klerk by die RGN in Pretoria.

Sien hier vir meer trou-foto’s

UMTATA, TRANSKEI

1964-65

Vir die eerste twee jaar van hul huwelik woon Martin en Annemarie in Umtata, Transkei, waar Martin werksaam is vir die paaie-afdeling van die destydse Departement Bantoe-administrasie en Annemarie skoolhou by St John’s College, ‘n plaaslike seunskool.

Umtata circa 1965. Vlnr Fanie Swanepoel, Annemarie, Martin, Petro Swanepoel.

PRETORIA

1966-1980

Aan die einde van 1965 bekom Martin ‘n posisie as siviele ingenieur by die firma Van Niekerk, Klein en Edwards en in 1966 verhuis hy en Annemarie na Pretoria waar hulle eers in Lyttelton woon (1966-69) en daarna in Irene (vanaf 1970). Hul vier kinders is dan ook almal in Pretoria gebore, in 1967, 1969, 1970 en 1974 onderskeidelik.

In April 1977 word Martin met terminale kanker gediagnoseer en sterf hy nege maande later op 20 Januarie 1978. Na Martin se dood het Annemarie n die vier kinders nog twee en ‘n half jaar in Irene aangebly waarna hulle verhuis het na Graaff-Reinet, waar Annemarie se ouers afgetree het om nader aan Lettchen GAUM se familie te wees.

GRAAFF-REINET

1980-84

In die winter van 1980 trek Annemarie en die kinders na Graaff-Reinet. ‘n Hoogtepunt gedurende dieslefde jaar is die gesin se maandlange besoek aan Europa.

In Graaff-Reinet werk Annemarie aanvanklik by die Drostdy Hotel terwyl sy ook haar Honneursgraad in Afrikaans voltooi aan die Universiteit van Port Elizabeth. In 1983 bekom sy ‘n onderwyspos by Spandau Hoërskool waar sy skoolhou totdat sy die volgende jaar na Kaapstad verhuis.

KAAPSTAD

1985-1995

Die volgende tien jaar sou Annemarie eers in Muizenberg en daarna in Kommetjie en Scarborough woon terwyl sy skoolhou by hoërskole in onder andere Ocean View en Simonstad. In 1990 studeer sy voltyds aan die Universiteit van Kaapstad om die destydse Hoër Onderwysdiploma te bekom.

GRAAFF-REINET

1996-hede

Vanaf 1996 woon Annemarie weer in Graaff-Reinet waar sy aanvanklik betrokke was by verskeie gemeenskapsorganisasies en ook vir etlike jare ‘n aktiewe lid was van ‘n plaaslike stapklub. In Oktober 2009 word sy met borskanker gediagnoseer en sou die volgende jaar gewikkel wees in ‘n moeilike stryd teen hierdie siekte, waarvan sy gelukkig herstel.

Terwyl lang staptogte nie meer moontlik is nie, is ‘n vroegoggend stap op Bergpad steeds deel van Annemarie – en haar honde! – se daaglikse roetine.

NASKRIF

Vir Mamma
2013

Sien onder Indeks A-Z vir meer foto-albums

One thought on “GAUM Annemarie

Kommentaar is gesluit.