FOWLER Johan Christiaan ‘Jim’, 1898-1966

Omtrent twee weke gelede het Jaime ‘n foto aangestuur van ‘n musiekstuk geskryf deur ene Ernest Fowler, en wou graag weet of hierdie Fowler aan ons verwant is.

‘n Voorlopige soektog op Google het nie veel opgelewer in verband mt Ernest Fowler nie maar ek het wel al voorheen afgekom op interessante musiekverwante inligting omtrent Oupa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER.

.Ek beplan om in die toekoms ‘n meer volledige inskrywing oor Oupa FOWLER te plaas maar deel voorlopig hieronder die inligting wat ek het oor sy belangstelling in musiek.

‘DIE MUSIEKLEWE IN KROONSTAD TUSSEN 1904 EN 1985’

Bogenoemde is ‘n proefskrif wat in 1986 aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat (UOVS) ingehandig is deur ene Jacobus Groenewald ter vervulling van die vereistes vir sy Meestersgraad. Ek het ‘n kopie daarvan opgelaai in Google Drive. Die oorspronklike is beskikbaar in die UOVS bibioteek.

Hoofstuk 10 van hierdie proefskrif is getiteld BIOGRAFIESE INLIGTING OOR SOMMIGE VAN KROONSTAD SE BEKENDSTE MUSICI. Hierin bespreek Groenewald sowat 42 persone en/of families, waarvan Oupa FOWLER een is:

JC FOWLER – bariton

Jim Fowler het hom aan die Universiteit van Kaapstad as onderwyser bekwaam waar hy ‘n MA-graad behaal het. Hy het in Fauresmith, Bethlehem en Kimberley skoolgehou voordat hy hom in 1925 in Kroonstad gevestig het waar hy vir veertig jaar ‘n prominente plek op onderwysgebied ingeneem het asook in die openbare lewe waar hy jare lank stadsraadslid was asook burgemeester.

Sy groot liefde en stokperdjie was musiek en as bariton het hy in bykans elke konsert deur plaaslike kunstenaars opgetree. Hy was ‘n aktiewe lid van die Kroonstadse Koorvereniging van mnr Van Huyssteen en het ook op die bestuur gedien. Sy sangmaats was Willie Lebherz, Fébé Williamson en Marie Joubert en hulle het dikwels met groot sukses kwartette gesing en by geleenthede selfs by die Johannesburgse Eisteddfod lof ingeoes.

As lid van die stadsraad het hy baie invloed gehad om musiek te bevorder en hy het byvoorbeeld gehelp om geld in te samel vir ‘n kleinteater en aanvoorwerk gedoen vir die beplanning van die Skouburg.

‘n Vinnige soektog deur die bogenoemde proefskrif het 49 verwysings opgelewer vir die soekterm ‘Fowler’.

Dit blyk uit hierdie verwysings dat Oupa Jim FOWLER in die Kroonstad van 1930-1960 waarskynlik net so bekend was vir sy musikale talent as vir sy onderwysloopbaan.