FOURIE Anna Margaretha, circa 1801-1883

TRIVIA

 • Deur Anna Margaretha FOURIE se grootjies is ons verwant aan die POTGIETER en STRIJDOM stamvaders in Suid-Afrika.
 • Beide hierdie stamvaders se voorouers is al deur genealoë teruggespeur tot in die middel 1500’s (sien onder vir meer inligting).

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar pa Philippus Leonardus VAN DER LINDE 1832-1914
sy ma Anna Margaretha FOURIE 1801-1883

LEWENSKETS

 • Anna Margaretha FOURIE word op 29 Mei 1803 te Kaapstad gedoop. Volgens haar sterfkennis is sy in circa 1801 in die Swellendam-omgewing gebore.
 • Haar ouers was Joseph Marcus FOURIE en Hester Catharina STRIJDOM. Laasgenoemde sterf egter in 1805, toe Anna Margaretha maar 3-4 jaar oud was. Sy was die oudste van drie kinders wat uit haar ouers se kort huwelik gebore is.
 • Joseph Marcus FOURIE hertrou in 1806 met Martha Helena VAN DER VYVER. Laasgenoemde word dan ook op Anna Margaretha FOURIE se sterfkennis aangegee as haar “moeder”.
 • Op 4 September 1825 trou Anna Margaretha FOURIE met Hendrik Stephanus VAN DER LINDE te Graaff-Reinet. Uit hierdie huwelik sou agt kinders gebore word waarvan Philippus Leonardus VAN DER LINDE -sien Oriëntasie hierbo – die vierde seun was.
 • Volgens die Van der Lindebond-Familieregister sterf Hendrik Stephanus VAN DER LINDE op 23 Maart 1865 te Scheenkraal in die Hopetown-distrik.
 • Sy weduwee, Anna Margaretha FOURIE, sterf sowat 20 jaar later, op 2 September 1883, aan huis van haar seun Josef Markus VAN DER LINDE op die plaas Groot Kaliesfontein, Philippolis-distrik, Oranje Vrystaat.
 • Hierdie plaas het ‘n wyle in besit gebly van die VAN DER LINDE-familie. Phillipus Leonardus VAN DER LINDE is 31 jaar na sy ma se dood ook op Groot Kaliesfontein oorlede. In daardie stadium het die plaas klaarblyklik behoort aan sy seun, Izak Stephanus, broer van Anna Margaretha Sophia FOWLER geb. VAN DER LINDE.

KWARTIERSTAAT

van Anna Margaretha FOURIE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Anna Margaretha FOURIE

02. FOURIE Joseph Marcus, Paarl 19 Maart 1780 -Venterspoort, Philipstown, Colesberg 12 April 1840
Trou Kaapstad 2 Maart 1800
03. STRIJDOM Hester Catharina, Kaapstad 3 November 1782 -circa 1806 (sien MOOC 8/56.22a)

TWEEDE GENERASIE

Grootuers van Anna Margaretha FOURIE

04. FOURIE Stephanus, Paarl 17 Oktober 1734 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 5 Februarie 1764
05. LATEGAN Helena Geertruy, Paarl 25 Augustus 1743 -sterfdatum onbekend

06. STRIJDOM Petrus Jacobus, Stellenbosch 20 April 1755 -sterfdatum onbekend
Trou 6 Oktober 1774
07. DU PREEZ Anna Margaretha, Tulbagh 26 Januarie 1755 -sterfdatum onbekend

DERDE GENERASIE

Grootjies van Anna Margaretha FOURIE

SV/PROG = Suid-Afrikaanse Stamvader / South African Progenitor

08. FOURIE Louis, SV/PROG, Franse Hugenoot wat in 1689 na die Kaap kom
Trou circa 1716
09. Anna JORDAAN, Paarl 30 Desember 1698 -sterfdatum onbekend

Louis FOURIE was twee maal getroud en het altesaam 21 kinders gehad.  Anna JORDAAN was Louis FOURIE se tweede vrou en Stephanus FOURIE was hul tweede laaste kind. Louis FOURIE is in 1750 oorlede op sy plaas De Slangerivier in die Wagenmakersvallei (Wellington).
Anna JORDAAN is op ouderdom 14 deur die slaaf Antonij van Mosambiek verkrag. Sy straf was: “Liggaam op vier plekke met gloeiende tang geknyp, geledebraak, op wiel vasgemaak, onthoof, kop op paal by plek van misdaad geplaas.” – sien stamouers.com

10. LATEGAN Johann Herman, SV/PROG van Billmerich in Wesfale, Duitsland, wat aan die Kaap arriveer in 1735.
Trou Paarl 15 Julie 1742
11. Beatrix OLIVIER, circa 1725 -sterfdatum onbekend

12. STRIJDOM Hendrik Josephus, Kaapstad 17 Junie 1725 -“Buffelsjagtfontein aan de Oliphants Rivier” circa 1770
Trou Paarl 31 Mei 1750
13. DELPORT Sara, Paarl 29 Januarie 1729 -sterfdatum onbekend

14. DU PREEZ Philippe, Paarl 4 April 1705 -Grootvadersbosch, Heidelberg, 11 Desember 1765
Trou Paarl 9 Maart 1727
15. POTGIETER Isabella, Stellenbosch 28 Junie 1711 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE

Oor-grootjies van Anna Margaretha FOURIE

16.-17. Onbekende Franse ouers van Louis FOURIE

18.-19  JOURDAN Pierre, SV/PROG en FOUCHé Anna – Franse Hugenote wat na die Kaap kom in circa 1687-1688

20.-21. Onbekende Duitse ouers van Johann Herman LATEGAN

22. OLIVIER Johannes, Kaapstad 7 November 1683 -Burgersfontein, Wagenmakersvallei circa 1722
Trou Paarl 18 April 1717
23. BURGER Helena, Paarl 8 Julie 1701 -Waveren, 18 Julie 1777

Vir meer inligting oor die OLIVIER en BURGER stamouers sien inskrywing oor Hendrik Stephanus VAN DER LINDE (1804-1864)

24. STRYDOM Johannes, Kaapstad 2 November 1692 -Stellenbosch circa 1738
Trou Kaapstad 4 Februarie 1720
25. SCHREUDER Judith, Mauritius 1704 -Julie 1760

Johannes STRYDOM was ‘n seun van die stamvader Joost STRYDOM wat in 1678 na die Kaap kom as adelbors in diens van die VOC. Vir meer inligting oor die herkoms van die STRYDOM-familie in Suid-Afrika sien hier en hier. Joost STYDOM trou aan die Kaap met Maryna RAS, dogter van die stamouers Hans RAS en Catharina USTINGHS. Laasgenoemde was bekend aan die Kaap as “Tryn RAS” en word in sommige publikasies beskryf as ‘n formidabele karakter. Sien byvoorbeeld: Margaret Cairns, “Tryn Ras” in FAMILIA 15 (4) 1978 p.97-98; 16 (1) 1979 p.20-26; 16 (2) 1979 pp. 38-39 & 44-49
Judith SCHREUDER was die dogter van die stamouers Heinrich SCHREUDER van Dorsten an der Lippe, Recklinghausen, Duitsland en Adriana Pieters SCABALJE van Middelburg, Zeeland, Nederland. Judith is in Mauritius gebore terwyl haar pa, ‘n werknemer van die VOC, daar gestasioneer was.

26. DELPORT Pieter, Paarl 4 Oktober 1704 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 21 Desember 1727
27. MARé Anna Elisabeth, Stellenbosch 4 January 1711 -circa 1755

Pieter DELPORT was ‘n seun van die Hugenote Jacques DE LA PORTE en Sara VITOUT wat na die Kaap kom in 1699.
Anna Elizabeth MARé was ‘n dogter van die stamvader Ignace MARé van Calabria, Italië en Suzanne Janse VAN VUUREN. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamvader Gerrit Jansz VAN VUUREN en sy vrou, die Hugenoot Suzanne JACOB.

28. DU PREEZ Phillipe, Kortrijk, Vlaandere, België circa 1681 -sterfdatum onbekend
Trou aan die Kaap circa 1699
29. PREVOST Elisabeth, Les Attaques, Calais, Frankryk circa 1683 -18 Januarie 1750

Beide Philipe DU PREEZ en Isabeau PREVOST arriveer aan die Kaap as jong kinders saam met hulle Hugenote-ouers: Hercule DES PREZ en Cecilia D’ATIS (Philippe) en Charles PREVOST en Marie LE FEVRE (Elisabeth).

30. POTGIETER Jan Harmensz, Kaapstad 23 Desember 1674 -circa 1733
Trou Stellenbosch 24 Julie 1712
31. HERBST Clara, Kaapstad circa September 1689 -circa 1713

Jan Harmensz POTGIETER was ‘n seun van die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKS. Harmen Jansz verhuis in 1679 na die Eersterivier en word so een van die inwoners van die huidige Stellenbosch. Dr Jordaan Potgieter volg In sy navorsing die POTGIETER-naam terug tot in 1463. Sien inskrywing oor Harmen Jansz POTGIETER by stamouers.com
Clara HERBST was ‘n dogter van die slavin LIJSBETH SANDERS VAN DE KAAP. Haar vader is onbekend.

BRONNE

 1. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 2. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 3. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 4. Le Roux, J. G. et al, Bewaarders van ons erfenis (Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012), Deel 17: Colesberg.
 5. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 6. Strydom, Dan. The South African Family Strydom. https://strydom.incolor.com/geslagsregisters/strijdonck.htm : 2016.
 7. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 8. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 9. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 10. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 11. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 12. Van der Lindebond: http://vanderlinde.org.za/