RABIE Martha Reina, circa 1837-1890

Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (2017) deur Johan Krige dokumenteer die herkoms en geskiedenis van die lede van die RABIE-familie wat deelgeneem het aan die Groot Trek en hulself uiteindelik gevestig het in die Fauresmith-distrik, eers op die plaas Doornlaagte en daarna op Groenkloof.

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar ma Martha Reina RABIE 1837-1890

LEWENSKETS

 • Martha Reina RABIE was Oupa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER se ouma aan moederskant.
 • Volgens haar sterfkennis is sy gebore circa 1837. Sy was die oudste van Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE en Christina Helena Bartholomina VAN DEN BERG se 14 kinders.
Hans en Christina is inderhaas in 1836 op Graaff-Reinet getroud en dit wil voorkom asof die Groot Trek na die binneland hul wittebroodsreis was. Maar dit was ongetwyfeld alles behalwe dit. Om jou eerste agt jaar as pasgetroudes op ‘n wa deur te bring, plaas beslis spanning op enige huwelik. Maar hulle het dit oorleef en skynbaar die beste daarvan gemaak. Hul oudste dogter [Martha Reina] is gebore terwyl hulle op pad was om die Matabeles by die Vaalrivier te gaan verwilder. Die volgende drie kinders word in Natal gebore nadat Dingaan verslaan is en terwyl die Britse bewind in aantog is. Die jongste tien kinders is in die Vrystaat gebore terwyl Hans besig is om homself te vestig. Die Natal-kinders is eers heelwat later in Fauresmith gedoop.
Johan Krige, Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (Stellenbosch: Johan Krige, 2017), p. 128.

Hieronder is ‘n foto van Martha Reina se jonge broer, Abraham Paulus RABIE, en sy kinders en kleinkinders. As ‘n mens geboorte- en troudatums van die persone hieronder in ag neem, moes die foto geneem gewees het ná 1900. Erkenning: Rabie Familiebond (http://rabie-rabebond.co.za/index.php)

 • Martha Reina RABIE trou op 8 Oktober 1855 te Fauresmith met Philippus Leonardus VAN DER LINDE. Ten tye van die huwelik is die bruid en die bruidegom albei woonagtig op die plaas Doornlaagte, Fauresmith.
 • Doornlaagte het ten tye van Martha Reina se huwelik aan haar pa, Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE, behoort.
 • Nege kinders sou uit hierdie huwelik gebore word, waarvan Oupa FOWLER se ma, Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE die vyfde kind en tweede oudste dogter was.
 • Martha Reina RABIE is op 21 Julie 1890 oorlede te Waterkloof, ‘n dorpie net buitekant Philippolis.
Die plaas Waterkloof het vroeër aan ene Strauss behoort totdat die Grobbelaar-broers die 4 000 morg in 1869 vir £2 384 (R4 768) aangeskaf en aan die kerk geskenk het. In 1917 is Waterkloof as ‘n dorp geproklameer en belangstellendes kon toe erwe koop. In 1924 het die kerk die grond oorgegee aan die dorpsraad van Waterkloof, wat dit tot in die jare 90 beheer het.
Jan JP van der Merwe, Philippolis deur Jens Friis: ’n resensie, LitNet 17 Mei 2019
Die geboorte van Waterkloof was moeilik en ‘n mens wonder of dit nie reeds ‘n teken was dat dit nooit moes wees nie. Die inwoners van Philippolis, ‘n paar kilometer verder, was nie ten gunste van die stigting van ‘n nuwe dorp nie. Twee vermoënde broers Grobbelaar wou egter hê dat ‘n kerk en ‘n pastorie daar gebou word. Ná die nodige oorreding dat die plaas as kerkeiendom ‘n groot bate sou wees, sluit die N.G. kerk Philippolis ‘n koopkontrak … [en] … die behoeftiges van die gemeente is daarna deur die kerkraad gehelp deurdat erwe in Waterkloof aan hulle toegeken is. Waterkloof sou as ‘n soort kibboets dien met omskrewe regte aan die grondgebruikers.
Jens Friis, Waterkloof: ‘n Spokerige buurdorpie, Philippolis, 13 Junie 2007

KWARTIERSTAAT

van Martha Reina RABIE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Martha Reina RABIE

02. RABIE Johannes Jacobus, Buffelskloof, Graaff-Reinet 1816 -Groenkloof, Fauresmith 1886
Trou Graaff-Reinet 4 September 1836
03. VAN DEN BERG Christina Helena Bartholomina, Tweedracht, Camdeboo 1820 -Doornlaagte Fauresmith 1866

Martha Reina RABIE se pa, Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE, is volgens sy sterfkennis op 13 Junie 1816 in die Camdeboo-wyk, distrik Graaff-Reinet gebore. Sy ouers boer indertyd op die plaas Buffelskloof, tans geleë in die Aberdeen-distrik. Haar ma, Christina Helena Bartholomina VAN DEN BERG, is op 20 Junie 1820 gebore op die plaas Tweedracht, Camdeboo-wyk (tans Aberdeen) in die Graaff-Reinet-distrik.
Christina en Hans trek saam met Gerrit Maritz en Piet Retief na Natal maar wanneer laasgenoemde deur die Britte beset word, keer hulle terug na die Vrystaat en vestig hul familie op die plaas Doornlaagte, Fauresmith-distrik. Christina sterf in 1866 en word begrawe op Doornlaagte.
Hierna vestig Hans RABIE sy gesin op die plaas Groenkloof en tree weer in die huwelik met Hester Debora Maria MARAIS. ‘n Verdere 9 kinders sou uit hierdie huwelik gebore word. Johannes Jacobus RABIE sterf op 13 Februarie 1886 te Groenkloof en word ook daar begrawe.
Sien Johan Krige se Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (Stellenbosch: Johan Krige, 2017) vir meer inligting.

TWEEDE GENERASIE

Grootouers van Martha Reina RABIE

04. RABIE Izaak Stephanus, Buffelskloof, Camdeboo 12 Augustus 1794 -Boomplaats, Fauresmith 1 Februarie 1862
Trou Graaff-Reinet 4 Oktober 1813
05. ROOS Cecilia Jacoba, Buffelshoek-wyk, Graaff-Reinet 19 November 1794 -Graaff-Reinet 4 Februarie 1850

06. VAN DEN BERG Abraham Paulus, Tulbagh 5 Oktober 1782 -Brakfontein, Graaff-Reinet 7 November 1850
Trou Kaapstad 28 Junie 1801
07. KOEN Martha Hendrina, Kaapstad 20 Maart 1785 -Graaff-Reinet 5 Desember 1856

In 1855 sou die plaas Brakfontein, geleë in die wyk Camdeboo, aangekoop word vir die stigting van ‘n kerkdorp genaamd Aberdeen.

DERDE GENERASIE

Grootjies van Martha Reina RABIE

08. RABIE Jan Bastiaan, Tulbagh 24 Julie 1793 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1790
09. VAN DER MERWE Hendrina Helena, Tulbagh 2 Junie 1771 -Graaff-Reinet 24 Augustus 1835

10. ROOS Johannes, Paarl 24 Februarie 1760 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1784
11. DU PLESSIS Cecilia Jacoba, Tulbagh 23 Augustus 1767-Graaff-Reinet 24 Januarie 1836

12. VAN DEN BERG Dirk, Tulbagh 24 Mei 1744 -sterfdatum onbekend
Trou 25 Mei 1786
13. JANSE VAN RENSBURG Aletta, circa 1748 -sterfdatum onbekend

14. KOEN Phillip Wilhelmus, Kaapstad 4 Maart 1753 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1777
15. STEYN Martha, circa 1762 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE

Oor-grootjies van Martha Reina RABIE

16. RABIE Christiaan, Paarl 2 Julie 1730 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 3 Desember 1752
17. GROBBELAAR Geertruy, Paarl 31 Desember 1724 -sterfdatum onbekend

18. VAN DER MERWE Isaac, Tulbagh 24 Mei 1744 -sterfdatum onbekend
Trou Tulbagh 6 Oktober 1768
19. VAN HEERDEN Anna Susanna, Tulbagh 24 Desember 1747 -sterfdatum onbekend

20. ROOS Gysbert, Kaapstad 21 September 1732 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1757
21. BOOYSEN Wilhelmina, Paarl 1 September 1737 -sterfdatum onbekend

22. DU PLESSIS Jacobus, Paarl 31 Oktober 1734 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1756
23. BOOYENS Anna, Paarl 4 September 1735 -sterfdatum onbekend

24. VAN DEN BERG Jacobus, Paarl 12 Augustus 1702 -sterfdatum onbekend
Trou 24 Desember 1724
25. HAAK Maria Magdalena, Stellenbosch 10 Julie 1798 -sterfdatum onbekend

26. JANSE VAN RENSBURG Hendrik, Paarl 12 September 1723 -voor 1808
Trou Tulbagh 5 Februarie 1747
27. VAN DER MERWE Anna Maria, Paarl 14 Augsutus 1729 -circa 1808

28. KOEN Johannes Casparus SV/PROG, van Alsace, Lorraine, Frankryk, wat in 1741 aan die Kaap arriveer
Trou Paarl 22 September 1748
29. CORDIER Anna Maria, Paarl 2 November 1727 -sterfdatum onbekend

30. STEYN Hans Jurgen, Paarl 21 Februarie 1740 -sterfdatum onbekend
Trou Tulbagh 29 Oktober 1761
31. VAN ZYL Christina, Kaapstad 24 Maart 1737 -sterfdatum onbekend

VYFDE GENERASIE

Betoorgrootjies van Martha Reina RABIE

32. RABE Christiaan SV/PROG van Leipzig, Duitsland. Arriveer in 1723 aan die Kaap, sterf 1733 te De Klipheuvel, Paarl
Trou Paarl 20 Julie 1727
33. PIJL Margaretha, Stellenbosch 17 Augustus 1710 -sterfdatum onbekend

Margaretha PIJL was die dogter van Bastiaan PIJL, seun van die stamouers Abraham Bastiaansz PIJL en Cornelia CORNELISSE, en Susanna PUTTER, dogter van die stamouers Dietrich PUTTER en Zacharia Jansz VISSER. Laasgenoemde se pa, Jan Coenraad VISSER was een van die eerste Vryburgers aan die Kaap.

34. GROBBELAAR Johann SV/PROG van Tangermünde, Duitsland
Trou circa 1716
35. KNOETZE Geertruyd, Paarl 1 November 1697 -sterfdatum onbekend

Geertruyd KNOETZE was die dogter van die stamouers Cornelis KNUDSEN van Fyn in Denemarke en Dirkje HELM, dogter van die stamouers Hans HELM en Geertruy WILLEMSZ. Sien ook inskrywing vir Geertruyda Elizabeth LAMPRECHT.

36. VAN DER MERWE David Schalksz, Paarl 2 Oktober 1707 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 12 Oktober 1728
37. HöRSEL Hendrina, Kaapstad 2 Desember 1708 -sterfdatum onbekend

David VAN DER MERWE was een van die stamouers Schalk Willemsz VAN DER MERWE en Anna PREVOST se talryke kinders. Die VAN DER MERWE-stamouers se agtergrond en geskiedenis is redelik goed gedokumenteer. ‘n Kort oorsig is beskikbaar op stamouers.com
Hendrina HöRSEL was ‘n dogter van Heinrich Goszelke HöRSEL van Dresden, Duitsland, en Christina BASTIAANSZ. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamvader Francois BASTIAANSZ van Armentieres in Frankryk en Anna Maria DE LEEUW.

38. VAN HEERDEN Jacob, circa 1721 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1746
39. JORDAAN Anna, Paarl 6 April 1727 -sterfdatum onbekend

Jacob VAN HEERDEN was ‘n seun van die stamouers Pieter Willemsz VAN HEERDEN en Machteld VAN DER MERWE. Laasgenoemde was ‘n suster van Schalk Willemsz VAN DER MERWE hierbo.
Anna was die dogter van Jan JORDAAN en Susanna JORDAAN. Alhoewel haar ouers dieselfde van het, was hulle nie direkte familie nie maar wel die seun en die dogter van twee verskillende JORDAAN-Hugenote – Pierre en Jean -wat nie, so ver bekend, direkte famiie van mekaar was nie. ‘n Baie goed nagevorste artikel oor die twee JORDAANs wat na Suid-Afrika gekom het, kan hier gelees word.

40. ROOS Johannes SV/PROG, gebore 10 Mei 1677 in Leipzig, Duitsland.
Trou circa 1715
41. VISSER Johanna, Kaapstad 7 Junie 1699 -sterfdatum onbekend

Johanna VISSER was die dogter van Gerrit Jansz VISSER en Jannetje Thielemans HENDRIKS. Gerrit Jansz was ‘n seun van Jan Coenraad VISSER -sien ook (17) hierbo. Daar is ‘n lang artikel oor die VISSER-gesin wat heelwat insigte bied in die vestigingsjare aan die Kaap -sien De Hel en Het Paradijs… De Hoop op Constantia: Jan Grof (died ante 1700) and his extended family at the Cape of Good Hope

42, BOOYSEN Gerrit, circa 1695 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 20 Februarie 1735
43. Johanna DURAND, Paarl 23 Junie 1715 -sterfdatum onbekend

Gerrit BOOYSEN was ‘n seun van die stamvader Boij BOOYSEN van Barlt, Dithmarschen, Duitsland.
Johanna DURAND was ‘n dogter van die stamvader Jean DURAND en Wilhelmina VAN ZYL. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamouers Willem VAN ZYL en Christina VAN LOVEREN.

44. DU PLESSIS Charl Prieur, ter see 18 April 1688 -circa 1736
Trou Stellenbosch 12 Junie 1712
45. VAN MARSEVEEN Cecilia, circa 1695 -sterfdatum onbekend

Charl Prieur DU PLESSIS was ‘n seun van die Hugenote Jean Prieur DU PLESSIS en Madeleine MENANTEAU. Dharl Prieur is ter see gebore tydens sy ouers se heenreis van Europa na die Kaap.

46. BOEIENS Pieter, SV/PROG van Blokzijl, Overijssel, Nederland
Trou Kaapstad 26 Desember 1734
47. MARAIS Maria, circa 1692 -sterfdatum onbekend

Maria MARAIS was ‘n dogter van die Hugenote Claude MARAIS en Marie AVICE. Claude MARAIS kom saam met sy ouers Charles MARAIS en Catherine TABOUREUX in 1688 na die KAAP.

48. VAN DEN BERG Jacobus SV/PROG, van die provinsie Zeeland in Nederland
Trou 8 Oktober 1700
49. CARTENIERS Jacomina van Oos-Vlaandere, België

Jacobus VAN DEN BERG is vermoor op 28 Mei 1714 deur ene Johann Adam PEUGEL. Die voorval word hier beskryf in voetnota 8 .

50. HACK Johann Christoffel SV/PROG
Trou 8 Maart 1705
51. SACHS Maria Sibilla, gebore voor 1691 in Güsten, Duitsland

Maria Sibilla SACHS was die dogter van die stamouers Joachim SACHS en Susanna HOLSWIG van Egeln, Duitsland. Joachim SACHS is reeds in 1691 ‘n burger in Stellenbsoch en boer daar op die plaas Sachsenburg langs die Kuilsrivier.

52. VAN RENSBURG Claas Jansz SV/PROG, van Rendsburg in Schleswig Holstein in Duitsland
Trou Kaapstad 14 Augustus 1708
53. VAN DER MERWE Aletta, Kaapstad 30 April 1684 -sterfdatum onbekend

Die oorsprong en naam van die stamvader Claas Jansz VAN RENSBURG word deur Elmien Wood beskryf in ‘n 2012 Capensis-artikel wat hier beskikbaar is (sien onder “Notes”)
Aletta was ‘n suster van Schalk Willemzoon VAN DER MERWE en ‘n dogter van die stamouers Willem Schalksz VAN DER MERWE en Elsje CLOETE. Heelwat gepubliseerde navorsing oor die VAN DER MERWE-familie in Suid-Afrika is reeds beskikbaar. Sy was ‘n tante van 36. hierbo.

54.-55. Soos 36. en 37. hierbo.

56.-57. Onbekende ouers van Johannes Casparus KOEN

58. CORDIER Philippe, Paarl 26 Oktober 1698 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1715
59. MALHERBE Elizabeth Magdalena, Paarl 1 Desember 1697 -Swellendam Maart 1783

Philippe CORDIER se ouers was die Hugenote Louis CORDIER en Francoise MARTINET.
Elizabeth Magdalena se ouers was die Hugenote Gideon MALHERBE en Marie GRILLION.

60. STEYN Hermanus, Kaapstad 12 Julie 1711 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 26 April 1739
61. POTGIETER Martha, Paarl 13 September 1722 -sterfdatum onbekend

Hermanus STEYN was die seun van Jacobus STEYN en Maria POTGIETER en kleinseun van (1) die stamvader Douwe Gerbrand STEYN van Friesland en die slavin Maria LOZEE en (2) die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKSZ.
Martha POTGIETER was die dogter van Hans Jugen POTGIETER en Cornelia BOTHA en die kleindogter van (1) die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKSZ en (2) die stamouers Friedrich BOTH en Maria KICKERS. Dr Jordaan Potgieter volg in sy navorsing die POTGIETER-naam terug tot in 1463. Sien inskrywing oor die stamvader Harmen Jansz POTGIETER by stamouers.com

62. VAN ZYL Johannes, Kaapstad 4 Julie 1700 -voor 1742
Trou 19 April 1732
63. VAN EEDEN Catharina, Stellenbosch 24 Julie 1712 -sterfdatum onbekend

Johannes VAN ZYL was die seun van die stamouers Willem Willemsz VAN ZYL en Christina VAN LOVEREN.
Catharina VAN EEDEN was die dogter Jacobus VAN EEDEN en Regina Christina JONKERS en die kleindogter van (1) die stamouers Jan Jansz VAN EEDEN en Maria ROSSOUW en (2) Johann ANDRESEN en die slavin Lijsbeth Jans VAN DE CAAP. Catharina VAN EEDEN trou eers met Johannes VAN ZYL en daarna, in 1742, met Jan Christoffel DIETLOFF. Sien inskrywings vir VAN EEDEN in die kwartierstaat vir Geertruyda Elizabeth LAMPRECHT.

BRONNE

 1. Booyens, Harry, Cliffwood Fogge – Verity in History (https://cliffwoodfogge.wordpress.com/ : accessed 16 July 2019), Pierre de Cabrières and Pierre de Belle Etoile. Rec. Date: 16 July 2019; https://cliffwoodfogge.wordpress.com/publications/pierrepierre/
 2. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 3. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 4. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 5. Krige, Johan. Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise. Stellenbosch: Johan Krige, 2017.
 6. Le Roux, J. G., et al. Bewaarders van ons erfenis. Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012. Deel 14: Graaff-Reinet
 7. Rabie Familiebond, Rabie Familiebond (http://rabie-rabebond.co.za/index.php). Rec. Date: 10 October 2019.
 8. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 9. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 10. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 11. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 12. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 13. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 14. Van der Linde Bond, Van der Linde in Suid-Afrika (http://www.vanderlinde.org.za/index.html). Rec. Date: 2 April 2019.

VAN DER LINDE Hendrik Stephanus 1804-1864

TRIVIA

 • Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER se ouma aan vaderskant was ‘n VAN DER LINDE.
 • Hy het egter nooit sy ouma geken nie aangesien Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE oorlede is toe Martin se pa, Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER maar ses jaar oud was.
 • Sy is saam met haar jongste seun, Phillipus Leonardus ‘Flippie’ FOWLER, begrawe te Waterkloof, Philippolis.

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar pa Philippus Leonardus VAN DER LINDE 1832-1914
sy pa Hendrik Stephanus VAN DER LINDE 1804-1864

LEWENSKETS

 • Hendrik Stephanus VAN DER LINDE word gebore op 24 Maart 1803 en gedoop te Kaapstad op 18 November 1804. Hy was die 9e van 11 kinders en het vier broers en ses susters gehad. Sy ouers was Gerrit Cornelis VAN DER LINDE en Cecelia Anna DU PLESSIS.
 • By sy doopinskrywing toon die dominee dat sy ouers “sorteerd onder Waveren”. Doopgetuies was: Willem VAN HEERDEN, Herculina Johanna DU PREEZ, Leonardus VAN DER LINDE en Hester VAN ROOYEN.
 • “Waveren” of die “Land van Waveren” het destyds verwys na die hele Tulbagh-distrik – wat in die laat 1700’s baie anders gelyk het as vandag:
 • Op 4 September 1825 is  Hendrik Stephanus VAN DER LINDE en Anna Margaretha FOURIE te Graaff-Reinet in die huwelik bevestig. Uit hierdie huwelik sou agt kinders gebore word waarvan Philippus Leonardus VAN DER LINDE -sien Oriëntasie hierbo – die vierde seun was.
 • Volgend die Van der Lindebond-Familieregister sterf Hendrik Stephanus VAN DER LINDE op 23 Maart 1865 te Scheenkraal in die Hopetown-distrik.
 • Sy weduwee, Anna Margaretha FOURIE, sterf sowat 20 jaar later, op 2 September 1883, aan huis van haar seun Josef Markus VAN DER LINDE op die plaas Groot Kaliesfontein, Philippolis-distrik, Oranje Vrystaat.
 • Hierdie plaas het ‘n wyle in besit gebly van die VAN DER LINDE-familie. Op 5 Junie 2018 berig die Volksblad oor ‘n verhaaltjie wat op 22 Julie 1947 in die Afrikaanse tydskrif Die Huisvrou (1922-1976) verskyn het. In ‘n artikel getiteld “Die vrou en die graf van die mooi offisier” word die 1947-verhaal oorvertel en word melding gemaak van
die plaas Kaliesfontein… wat destyds aan soveel mense bekend was. Die plaas het oorspronklik aan die alombekende oom Hans van der Linde behoort, en was een van die aantreklikste plase waar baie jong mense van heinde en ver kom kuier het. ‘n Uitstappie na die graf was ‘n gereelde vermaak en veral verliefde paartjies het graag daarheen gegaan.
 • Phillipus Leonardus VAN DER LINDE is 31 jaar na sy ma se dood ook op Groot Kaliesfontein oorlede. In daardie stadium het die plaas klaarblyklik behoort aan sy seun, Izak Stephanus, broer van Anna Margaretha Sophia FOWLER geb. VAN DER LINDE.

KWARTIERSTAAT

van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

02. VAN DER LINDE Gerrit, Tulbagh 7 Oktober 1753 -Driefontein, Colesberg voor 28 Maart 1815
Trou Tulbagh 19 Desember 1784
03. DU PLESSIS Cecilia, Tulbagh 1 Februarie 1767 -Matjiesfontein, Colesberg-distrik, 1 April 1845

Volgens sy inventaris boer Gerrit VAN DER LINDE ten tye van sy dood op die plaas Driefontein[en], wyk Bo-Seekoeirivier, Colesberg [sien KAB MOOC 8/61.17a en 17b]. In die reeks “Bewaarders van ons erfenis” – sien bronne heelonder – word vermeld dat die plaas Driefontein teen 1828 ‘n gevestigde plaas in die Colesberg-distrik is. Hierdie plaas is omstreeks 1850 steeds in die besit van die VAN DER LINDE-familie.
In 1852 word die dorp Middelburg [Kaap] uitgelê op die plaas Driefontein van ene Jan Coetzee. Hierdie plaas, met dieselfde naam as Gerrit VAN DER LINDE s’n, was egter geleë in die Renosterberg-wyk van Colesberg.
Cecilia DU PLESSIS sterf dertig jaar na haar man se dood op die plaas “Maatjesfontein” of Matjiesfontein, wyk Suid-Middeveld, Colesberg. In die Bewaarders-reeks word aangedui dat hierdie plaas in 1850 in besit is van Johannes Jacobus DU PLESSIS, ‘n familielid van Cecilia.

GROOTOUERS

van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

04. VAN DER LINDE Leendert, Kaapstad 21 Desember 1721 -Graaff-Reinet-distrik na 1774
x Tulbagh 9 April of 9 Mei 1751
05. LUBBE Sara, Paarl 19 Desember 1728 -na 1774 (doop van laaste kind)

06. DU PLESSIS Johannes, Paarl 18 Februarie 1720 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1756
07. OLIVIER Anna Hendrina Engela, Paarl 17 Julie 1735 -voor 1768

Johannes DU PLESSIS was drie maal getroud en het altesaam 24 kinders gehad. Sy eerste huwelik was met Anna Caludina ROUX [6 kinders]; daarna met Anna Hendrina Engela OLIVIER [7 kinders] en laastens met Geertruy DU PREEZ [11 kinders]

GROOTJIES

van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

SV/PROG = Suid-Afrikaanse Stamvader / South African Progenitor

08. VAN DER LINDE Gerrit, SV/PROG, arriveer 1714 aan die Kaap vanaf Charlois, Rotterdam, Nederland.
Trou Paarl 7 Februarie 1717
09. PUTTER Geertruij, Kaapstad 14 September 1692 -sterfdatum onbekend

Op die webwerf van die Van der Lindebond kan meer gelees word oor die herkoms van die stamvader Gerrit VAN DER LINDE

10. LUBBE Hendrik, Stellenbosch 5 September 1700 -sterfdatum onbekend
Trou Stellenbosch 20 Junie 1726
11. VAN WYK Catharina, Stellenbosch 20 Julie 1710 -sterfdatum onbekend

12. DU PLESSIS Charl Prieur, gebore aan boord die skip Oosterlandt tydens sy ouers se heenreis na die Kaap
Trou Stellenbosch 12 Junie 1712
13.  VAN MARSEVEEN Cecilia, circa 1695 -sterfdatum onbekend

Charl Prieur DU PLESSIS is gebore in 1688 aan boord die Oosterland, die skip waarmee sy Hugenote-ouers na die Kaap verhuis het. In 1716 veroorsaak Charl ‘n skandaal toe dit bekend raak dat hy met sy vrou se niggie, Elisabeth VIVIER, owerspel gepleeg het.
Die volgende is ‘n uittreksel uit Familia 40 (4) 2003, p.152:
Elisabeth VIVIER het pas 16 jaar oud geword. Albei haar ouers was reeds oorlede. Een somersdag in 1716 het haar niggie, Cecilia, se man, CharI du Plessis, haar in haar ouma se wynkelder beetgekry en haar verlei, indien nie verkrag nie. Dit terwyl sy eie vrou hoog swanger met sy naamgenoot-seun was. Elisabeth wou nie sê wie vir haar swanger toestand verantwoordelik was toe familie haar begin ondervra het nie. Moontlik
wou sy haar niggie die skok en verleentheid spaar.
Toe Elisabeth in kraam gaan, is sy egter weer ondervra tot sy erken het wie die pa van die kind is. Soos dit lank in ons samelewing die geval was, het die verguising op die geboorte van haar kind op 24.11.1716 gevolg. Sy moes haar kind haar eie naam gee en op 31.1.1717 met die baba, Elisabeth, se doop het die Kerk dit goed gevind om die volgende doopinskrywing te maak:
Elisabeth Doghter van Elisabeth Vievier en Charel Duplici die een getrouwt man is en uyt dien hoofde een kint van hoerery en overspel.
Owerspel wel maar hoerery?! Was dit nodig om ‘n onskuldige kind se naam te beswadder oor ‘n daad waaraan sy geen aandeel had nie?
Die laaste draai wat die noodlot met die arme kind gemaak het, is dat sy op haar moeder se sterfkennis beland het as Elisabeth “du Plaisir” (van plesier) in plaas van DU PLESSIS. Hoeveel hartseer sou hierdie insident vir talle familielede veroorsaak het nie?

14. OLIVIER Jan, Kaapstad 7 November 1683 -voor 1777
Trou Paarl 18 April 1717
15. BURGER Helena, Paarl 8 Julie 1701 -Waveren 18 Julie 1877

In 1722 boer Jan OLIVIER te Burgersfontein in die Wagenmakersvallei [Wellington].

OOR-GROOTJIES

van Hendrik Stephanus VAN DER LINDE

16. VAN DER LINDE Leendert Rokussen, Heerjansdam, Ijsselmonde, 12 November 1651
Trou Rotterdam Gereformeerde Kerk 13 Augustus 1673
17. VERMOLEN Soetje Leenderts, circa 1653 -sterfdatum onbekend

Meer inligting oor die stamvader Gerrit VAN DER LINDE se lewe voor sy vertrek uit Nederland na Suid-Afrika kan hier op die Van der Lindebond se webwerf gelees word.

18. PUTTER Dietrich, SV/PROG, afkomstig van Zierenberg, Kassel, Hesse Nasau. Werk aan die Kaap as ‘n jagter.
Trou Kaapstad 29 Oktober 1679
19. VISSER Zacharia Jansz, circa 1667 – De Blomkooltje, Paarl, circa 1721

Aantekening oor Dietrich PUTTER op Richard Ball se webwerf: At his death he is listed with a house and land on the height called Roodebloem and a farm with buildings situated in the Tijgerbergen. Roodebloem, 17 morgen in extent, lay at the foot of the Windberg in the Tafel Vallei and had been granted 31 March 1669. It was sold out of his estate on 1st August 1705 with adjoining grazing land rented from the Company. (MOOC 9/1/20, Koopconditien). The farm in the Tygerberg was sold in 1714 to Hendrik Bouman and his estate was distributed to his heirs in 1716.
Richard Ball, Ball Family Records -My South African Ancestors
The Van Wijk, Putter, Krugel and Feyt Families of Piketberg > Diederik Putter
Zaccharia Jansz VISSER was die dogter van die stamvader Jan Coenraadz VISSER.

20. LUBBE Barend, SV/PROG, arriveer aan die Kaap voor 1692, vermoedelik in Duitsland gebore.
Trou Kaapstad circa 1697
21. BRANDENBURG Jacoba, Amsterdam 7 Mei 1681 –

Barend LUBBE is circa 1723 oorlede. Ten tye van sy dood boer hy op die plaas Wolvedans, nou bekend as Neethlingshof, in die Stellenbosch-distrik.
Jacoba was die dogter van Jacob BRANDENBURG en Aeltje VAN HEYNINGEN.

22. VAN WYK Arie, SV/PROG, Amsterdam circa 1668 -Stellenbosch circa 1713
Trou Kaapstad circa 1693
23. HELM Cornelia, Kaapstad 17 September 1713 -Stellenbosch circa 1720

Arie VAN WYK was een van twee VAN WYK-stamvaders wat hulself voor 1700 aan die Kaap vestig. Die eerste, Willem VAN WYK kom voor 1678 na die Kaap. Arie VAN WYK kom vermoedlik saam met sy ouers na die Kaap voor 1693. Arie VAN WYK se pa, Roelof, was waarskynlik ‘n broer van die voormelde Willem VAN WYK.
Cornelia HELM was die dogter van die stamouers Hans HELM en Geertruij WILLEMSE wat in circa 1671 na die Kaap kom.

24. DU PLESSIS Jean Prieur, SV/PROG
Trou circa 1688
25. MENANTEAU Marie

Sien inskrywing oor die Hugenoot Jean Prieur DU PLESSIS se voorgeslagte in Frankryk hier.

26. VAN MARSEVEEN Pieter Jansz, SV/PROG, arriveer aan die Kaap voor 1688 van Maarsseveen, Utrecht, Nederland
Trou Kaapstad 25 Julie 1688
27. DU PREEZ Elizabeth, Kortrijk, Vlaandere circa 1670 -sterfdatum onbekend

Elizabeth DU PREEZ arriveer op 5 Junie 1688 aan die Kaap saam met haar Hugenote-ouers Hercules DES PRES en Cecilia D’ATIS asook haar twee broers, Phillipe en Hercules, en ‘n suster, Marie-Jeanne. Hercules DU PREEZ boer ten tye van sy dood in Drakenstein [Paarl]. Cecilia D’ATIS is oorlede op die plaas De Zoete Inval, Paarl.

28. OLIVIER Hendrik Cornelisz, SV/PROG, van Ouwerkerk, Zeeland, Nederland
Trou Kaapstad 30 Mei 1677
29. VERWEY Beatrix Gysbertsz, van Woerden, Utrecht, Nederland

Beatrix Gysbertsz VERWEY was die dogter van Gijsbert Dircksz VERWEY en Trijntje Theunisz GANSEVANGER wat voor 1671 na die Kaap kom. Trijntje GANSEVANGER bedryf ‘n winsgewende suikerbier=brouery vanaf ten minste 1677 en laat ‘n redelike stewige boedel na ten tye van haar dood in circa 1715.

30. BURGER Barend, SV/PROG, van Lübeck, Schleswig-Holstein
Trou circa 1691
31. VAN DER MERWE Marritje, Paarl 29 Desember 1675 -sterfdatum onbekend

Ten tye van Barend BURGER se dood in 1705 boer hy op die plase Leeuwensjagt en Landeskroon in die Paarl.
Marritje VAN DER MERWE was ‘n dogter van die stamouers Willem Schalkzoon VAN DER MERWE en Elsje CLOETE.

BRONNE

 1. Böeseken, A. J. and F. A. Steytler, P. S. Du Toit, J. A. Smuts, L. W. Hiemstra. Geskiedenis-atlas vir Suid-Afrika. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk, 1948.
 2. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 3. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 4. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 5. Le Roux, J. G. et al, Bewaarders van ons erfenis (Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012), Deel 17: Colesberg.
 6. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 7. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 8. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 9. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 10. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 11. Unknown, My Familie – Beck, Du Plessis en verwante families (http://myfamilie.co.za/ : accessed 31 July 2019), Die voor- en nageslagte van Willem Gerhardus DU PLESSIS (gebore in Cradock op 2 Januarie 1832); http://myfamilie.co.za/?cat=98
 12. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 13. Van der Lindebond: http://vanderlinde.org.za/