RABIE Martha Reina, circa 1837-1890

Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (2017) deur Johan Krige dokumenteer die herkoms en geskiedenis van die lede van die RABIE-familie wat deelgeneem het aan die Groot Trek en hulself uiteindelik gevestig het in die Fauresmith-distrik, eers op die plaas Doornlaagte en daarna op Groenkloof.

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar ma Martha Reina RABIE 1837-1890

LEWENSKETS

 • Martha Reina RABIE was Oupa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER se ouma aan moederskant.
 • Volgens haar sterfkennis is sy gebore circa 1837. Sy was die oudste van Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE en Christina Helena Bartholomina VAN DEN BERG se 14 kinders.
Hans en Christina is inderhaas in 1836 op Graaff-Reinet getroud en dit wil voorkom asof die Groot Trek na die binneland hul wittebroodsreis was. Maar dit was ongetwyfeld alles behalwe dit. Om jou eerste agt jaar as pasgetroudes op ‘n wa deur te bring, plaas beslis spanning op enige huwelik. Maar hulle het dit oorleef en skynbaar die beste daarvan gemaak. Hul oudste dogter [Martha Reina] is gebore terwyl hulle op pad was om die Matabeles by die Vaalrivier te gaan verwilder. Die volgende drie kinders word in Natal gebore nadat Dingaan verslaan is en terwyl die Britse bewind in aantog is. Die jongste tien kinders is in die Vrystaat gebore terwyl Hans besig is om homself te vestig. Die Natal-kinders is eers heelwat later in Fauresmith gedoop.
Johan Krige, Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (Stellenbosch: Johan Krige, 2017), p. 128.

Hieronder is ‘n foto van Martha Reina se jonge broer, Abraham Paulus RABIE, en sy kinders en kleinkinders. As ‘n mens geboorte- en troudatums van die persone hieronder in ag neem, moes die foto geneem gewees het ná 1900. Erkenning: Rabie Familiebond (http://rabie-rabebond.co.za/index.php)

 • Martha Reina RABIE trou op 8 Oktober 1855 te Fauresmith met Philippus Leonardus VAN DER LINDE. Ten tye van die huwelik is die bruid en die bruidegom albei woonagtig op die plaas Doornlaagte, Fauresmith.
 • Doornlaagte het ten tye van Martha Reina se huwelik aan haar pa, Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE, behoort.
 • Nege kinders sou uit hierdie huwelik gebore word, waarvan Oupa FOWLER se ma, Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE die vyfde kind en tweede oudste dogter was.
 • Martha Reina RABIE is op 21 Julie 1890 oorlede te Waterkloof, ‘n dorpie net buitekant Philippolis.
Die plaas Waterkloof het vroeër aan ene Strauss behoort totdat die Grobbelaar-broers die 4 000 morg in 1869 vir £2 384 (R4 768) aangeskaf en aan die kerk geskenk het. In 1917 is Waterkloof as ‘n dorp geproklameer en belangstellendes kon toe erwe koop. In 1924 het die kerk die grond oorgegee aan die dorpsraad van Waterkloof, wat dit tot in die jare 90 beheer het.
Jan JP van der Merwe, Philippolis deur Jens Friis: ’n resensie, LitNet 17 Mei 2019
Die geboorte van Waterkloof was moeilik en ‘n mens wonder of dit nie reeds ‘n teken was dat dit nooit moes wees nie. Die inwoners van Philippolis, ‘n paar kilometer verder, was nie ten gunste van die stigting van ‘n nuwe dorp nie. Twee vermoënde broers Grobbelaar wou egter hê dat ‘n kerk en ‘n pastorie daar gebou word. Ná die nodige oorreding dat die plaas as kerkeiendom ‘n groot bate sou wees, sluit die N.G. kerk Philippolis ‘n koopkontrak … [en] … die behoeftiges van die gemeente is daarna deur die kerkraad gehelp deurdat erwe in Waterkloof aan hulle toegeken is. Waterkloof sou as ‘n soort kibboets dien met omskrewe regte aan die grondgebruikers.
Jens Friis, Waterkloof: ‘n Spokerige buurdorpie, Philippolis, 13 Junie 2007

KWARTIERSTAAT

van Martha Reina RABIE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Martha Reina RABIE

02. RABIE Johannes Jacobus, Buffelskloof, Graaff-Reinet 1816 -Groenkloof, Fauresmith 1886
Trou Graaff-Reinet 4 September 1836
03. VAN DEN BERG Christina Helena Bartholomina, Tweedracht, Camdeboo 1820 -Doornlaagte Fauresmith 1866

Martha Reina RABIE se pa, Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE, is volgens sy sterfkennis op 13 Junie 1816 in die Camdeboo-wyk, distrik Graaff-Reinet gebore. Sy ouers boer indertyd op die plaas Buffelskloof, tans geleë in die Aberdeen-distrik. Haar ma, Christina Helena Bartholomina VAN DEN BERG, is op 20 Junie 1820 gebore op die plaas Tweedracht, Camdeboo-wyk (tans Aberdeen) in die Graaff-Reinet-distrik.
Christina en Hans trek saam met Gerrit Maritz en Piet Retief na Natal maar wanneer laasgenoemde deur die Britte beset word, keer hulle terug na die Vrystaat en vestig hul familie op die plaas Doornlaagte, Fauresmith-distrik. Christina sterf in 1866 en word begrawe op Doornlaagte.
Hierna vestig Hans RABIE sy gesin op die plaas Groenkloof en tree weer in die huwelik met Hester Debora Maria MARAIS. ‘n Verdere 9 kinders sou uit hierdie huwelik gebore word. Johannes Jacobus RABIE sterf op 13 Februarie 1886 te Groenkloof en word ook daar begrawe.
Sien Johan Krige se Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (Stellenbosch: Johan Krige, 2017) vir meer inligting.

TWEEDE GENERASIE

Grootouers van Martha Reina RABIE

04. RABIE Izaak Stephanus, Buffelskloof, Camdeboo 12 Augustus 1794 -Boomplaats, Fauresmith 1 Februarie 1862
Trou Graaff-Reinet 4 Oktober 1813
05. ROOS Cecilia Jacoba, Buffelshoek-wyk, Graaff-Reinet 19 November 1794 -Graaff-Reinet 4 Februarie 1850

06. VAN DEN BERG Abraham Paulus, Tulbagh 5 Oktober 1782 -Brakfontein, Graaff-Reinet 7 November 1850
Trou Kaapstad 28 Junie 1801
07. KOEN Martha Hendrina, Kaapstad 20 Maart 1785 -Graaff-Reinet 5 Desember 1856

In 1855 sou die plaas Brakfontein, geleë in die wyk Camdeboo, aangekoop word vir die stigting van ‘n kerkdorp genaamd Aberdeen.

DERDE GENERASIE

Grootjies van Martha Reina RABIE

08. RABIE Jan Bastiaan, Tulbagh 24 Julie 1793 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1790
09. VAN DER MERWE Hendrina Helena, Tulbagh 2 Junie 1771 -Graaff-Reinet 24 Augustus 1835

10. ROOS Johannes, Paarl 24 Februarie 1760 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1784
11. DU PLESSIS Cecilia Jacoba, Tulbagh 23 Augustus 1767-Graaff-Reinet 24 Januarie 1836

12. VAN DEN BERG Dirk, Tulbagh 24 Mei 1744 -sterfdatum onbekend
Trou 25 Mei 1786
13. JANSE VAN RENSBURG Aletta, circa 1748 -sterfdatum onbekend

14. KOEN Phillip Wilhelmus, Kaapstad 4 Maart 1753 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1777
15. STEYN Martha, circa 1762 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE

Oor-grootjies van Martha Reina RABIE

16. RABIE Christiaan, Paarl 2 Julie 1730 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 3 Desember 1752
17. GROBBELAAR Geertruy, Paarl 31 Desember 1724 -sterfdatum onbekend

18. VAN DER MERWE Isaac, Tulbagh 24 Mei 1744 -sterfdatum onbekend
Trou Tulbagh 6 Oktober 1768
19. VAN HEERDEN Anna Susanna, Tulbagh 24 Desember 1747 -sterfdatum onbekend

20. ROOS Gysbert, Kaapstad 21 September 1732 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1757
21. BOOYSEN Wilhelmina, Paarl 1 September 1737 -sterfdatum onbekend

22. DU PLESSIS Jacobus, Paarl 31 Oktober 1734 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1756
23. BOOYENS Anna, Paarl 4 September 1735 -sterfdatum onbekend

24. VAN DEN BERG Jacobus, Paarl 12 Augustus 1702 -sterfdatum onbekend
Trou 24 Desember 1724
25. HAAK Maria Magdalena, Stellenbosch 10 Julie 1798 -sterfdatum onbekend

26. JANSE VAN RENSBURG Hendrik, Paarl 12 September 1723 -voor 1808
Trou Tulbagh 5 Februarie 1747
27. VAN DER MERWE Anna Maria, Paarl 14 Augsutus 1729 -circa 1808

28. KOEN Johannes Casparus SV/PROG, van Alsace, Lorraine, Frankryk, wat in 1741 aan die Kaap arriveer
Trou Paarl 22 September 1748
29. CORDIER Anna Maria, Paarl 2 November 1727 -sterfdatum onbekend

30. STEYN Hans Jurgen, Paarl 21 Februarie 1740 -sterfdatum onbekend
Trou Tulbagh 29 Oktober 1761
31. VAN ZYL Christina, Kaapstad 24 Maart 1737 -sterfdatum onbekend

VYFDE GENERASIE

Betoorgrootjies van Martha Reina RABIE

32. RABE Christiaan SV/PROG van Leipzig, Duitsland. Arriveer in 1723 aan die Kaap, sterf 1733 te De Klipheuvel, Paarl
Trou Paarl 20 Julie 1727
33. PIJL Margaretha, Stellenbosch 17 Augustus 1710 -sterfdatum onbekend

Margaretha PIJL was die dogter van Bastiaan PIJL, seun van die stamouers Abraham Bastiaansz PIJL en Cornelia CORNELISSE, en Susanna PUTTER, dogter van die stamouers Dietrich PUTTER en Zacharia Jansz VISSER. Laasgenoemde se pa, Jan Coenraad VISSER was een van die eerste Vryburgers aan die Kaap.

34. GROBBELAAR Johann SV/PROG van Tangermünde, Duitsland
Trou circa 1716
35. KNOETZE Geertruyd, Paarl 1 November 1697 -sterfdatum onbekend

Geertruyd KNOETZE was die dogter van die stamouers Cornelis KNUDSEN van Fyn in Denemarke en Dirkje HELM, dogter van die stamouers Hans HELM en Geertruy WILLEMSZ. Sien ook inskrywing vir Geertruyda Elizabeth LAMPRECHT.

36. VAN DER MERWE David Schalksz, Paarl 2 Oktober 1707 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 12 Oktober 1728
37. HöRSEL Hendrina, Kaapstad 2 Desember 1708 -sterfdatum onbekend

David VAN DER MERWE was een van die stamouers Schalk Willemsz VAN DER MERWE en Anna PREVOST se talryke kinders. Die VAN DER MERWE-stamouers se agtergrond en geskiedenis is redelik goed gedokumenteer. ‘n Kort oorsig is beskikbaar op stamouers.com
Hendrina HöRSEL was ‘n dogter van Heinrich Goszelke HöRSEL van Dresden, Duitsland, en Christina BASTIAANSZ. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamvader Francois BASTIAANSZ van Armentieres in Frankryk en Anna Maria DE LEEUW.

38. VAN HEERDEN Jacob, circa 1721 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1746
39. JORDAAN Anna, Paarl 6 April 1727 -sterfdatum onbekend

Jacob VAN HEERDEN was ‘n seun van die stamouers Pieter Willemsz VAN HEERDEN en Machteld VAN DER MERWE. Laasgenoemde was ‘n suster van Schalk Willemsz VAN DER MERWE hierbo.
Anna was die dogter van Jan JORDAAN en Susanna JORDAAN. Alhoewel haar ouers dieselfde van het, was hulle nie direkte familie nie maar wel die seun en die dogter van twee verskillende JORDAAN-Hugenote – Pierre en Jean -wat nie, so ver bekend, direkte famiie van mekaar was nie. ‘n Baie goed nagevorste artikel oor die twee JORDAANs wat na Suid-Afrika gekom het, kan hier gelees word.

40. ROOS Johannes SV/PROG, gebore 10 Mei 1677 in Leipzig, Duitsland.
Trou circa 1715
41. VISSER Johanna, Kaapstad 7 Junie 1699 -sterfdatum onbekend

Johanna VISSER was die dogter van Gerrit Jansz VISSER en Jannetje Thielemans HENDRIKS. Gerrit Jansz was ‘n seun van Jan Coenraad VISSER -sien ook (17) hierbo. Daar is ‘n lang artikel oor die VISSER-gesin wat heelwat insigte bied in die vestigingsjare aan die Kaap -sien De Hel en Het Paradijs… De Hoop op Constantia: Jan Grof (died ante 1700) and his extended family at the Cape of Good Hope

42, BOOYSEN Gerrit, circa 1695 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 20 Februarie 1735
43. Johanna DURAND, Paarl 23 Junie 1715 -sterfdatum onbekend

Gerrit BOOYSEN was ‘n seun van die stamvader Boij BOOYSEN van Barlt, Dithmarschen, Duitsland.
Johanna DURAND was ‘n dogter van die stamvader Jean DURAND en Wilhelmina VAN ZYL. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamouers Willem VAN ZYL en Christina VAN LOVEREN.

44. DU PLESSIS Charl Prieur, ter see 18 April 1688 -circa 1736
Trou Stellenbosch 12 Junie 1712
45. VAN MARSEVEEN Cecilia, circa 1695 -sterfdatum onbekend

Charl Prieur DU PLESSIS was ‘n seun van die Hugenote Jean Prieur DU PLESSIS en Madeleine MENANTEAU. Dharl Prieur is ter see gebore tydens sy ouers se heenreis van Europa na die Kaap.

46. BOEIENS Pieter, SV/PROG van Blokzijl, Overijssel, Nederland
Trou Kaapstad 26 Desember 1734
47. MARAIS Maria, circa 1692 -sterfdatum onbekend

Maria MARAIS was ‘n dogter van die Hugenote Claude MARAIS en Marie AVICE. Claude MARAIS kom saam met sy ouers Charles MARAIS en Catherine TABOUREUX in 1688 na die KAAP.

48. VAN DEN BERG Jacobus SV/PROG, van die provinsie Zeeland in Nederland
Trou 8 Oktober 1700
49. CARTENIERS Jacomina van Oos-Vlaandere, België

Jacobus VAN DEN BERG is vermoor op 28 Mei 1714 deur ene Johann Adam PEUGEL. Die voorval word hier beskryf in voetnota 8 .

50. HACK Johann Christoffel SV/PROG
Trou 8 Maart 1705
51. SACHS Maria Sibilla, gebore voor 1691 in Güsten, Duitsland

Maria Sibilla SACHS was die dogter van die stamouers Joachim SACHS en Susanna HOLSWIG van Egeln, Duitsland. Joachim SACHS is reeds in 1691 ‘n burger in Stellenbsoch en boer daar op die plaas Sachsenburg langs die Kuilsrivier.

52. VAN RENSBURG Claas Jansz SV/PROG, van Rendsburg in Schleswig Holstein in Duitsland
Trou Kaapstad 14 Augustus 1708
53. VAN DER MERWE Aletta, Kaapstad 30 April 1684 -sterfdatum onbekend

Die oorsprong en naam van die stamvader Claas Jansz VAN RENSBURG word deur Elmien Wood beskryf in ‘n 2012 Capensis-artikel wat hier beskikbaar is (sien onder “Notes”)
Aletta was ‘n suster van Schalk Willemzoon VAN DER MERWE en ‘n dogter van die stamouers Willem Schalksz VAN DER MERWE en Elsje CLOETE. Heelwat gepubliseerde navorsing oor die VAN DER MERWE-familie in Suid-Afrika is reeds beskikbaar. Sy was ‘n tante van 36. hierbo.

54.-55. Soos 36. en 37. hierbo.

56.-57. Onbekende ouers van Johannes Casparus KOEN

58. CORDIER Philippe, Paarl 26 Oktober 1698 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1715
59. MALHERBE Elizabeth Magdalena, Paarl 1 Desember 1697 -Swellendam Maart 1783

Philippe CORDIER se ouers was die Hugenote Louis CORDIER en Francoise MARTINET.
Elizabeth Magdalena se ouers was die Hugenote Gideon MALHERBE en Marie GRILLION.

60. STEYN Hermanus, Kaapstad 12 Julie 1711 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 26 April 1739
61. POTGIETER Martha, Paarl 13 September 1722 -sterfdatum onbekend

Hermanus STEYN was die seun van Jacobus STEYN en Maria POTGIETER en kleinseun van (1) die stamvader Douwe Gerbrand STEYN van Friesland en die slavin Maria LOZEE en (2) die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKSZ.
Martha POTGIETER was die dogter van Hans Jugen POTGIETER en Cornelia BOTHA en die kleindogter van (1) die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKSZ en (2) die stamouers Friedrich BOTH en Maria KICKERS. Dr Jordaan Potgieter volg in sy navorsing die POTGIETER-naam terug tot in 1463. Sien inskrywing oor die stamvader Harmen Jansz POTGIETER by stamouers.com

62. VAN ZYL Johannes, Kaapstad 4 Julie 1700 -voor 1742
Trou 19 April 1732
63. VAN EEDEN Catharina, Stellenbosch 24 Julie 1712 -sterfdatum onbekend

Johannes VAN ZYL was die seun van die stamouers Willem Willemsz VAN ZYL en Christina VAN LOVEREN.
Catharina VAN EEDEN was die dogter Jacobus VAN EEDEN en Regina Christina JONKERS en die kleindogter van (1) die stamouers Jan Jansz VAN EEDEN en Maria ROSSOUW en (2) Johann ANDRESEN en die slavin Lijsbeth Jans VAN DE CAAP. Catharina VAN EEDEN trou eers met Johannes VAN ZYL en daarna, in 1742, met Jan Christoffel DIETLOFF. Sien inskrywings vir VAN EEDEN in die kwartierstaat vir Geertruyda Elizabeth LAMPRECHT.

BRONNE

 1. Booyens, Harry, Cliffwood Fogge – Verity in History (https://cliffwoodfogge.wordpress.com/ : accessed 16 July 2019), Pierre de Cabrières and Pierre de Belle Etoile. Rec. Date: 16 July 2019; https://cliffwoodfogge.wordpress.com/publications/pierrepierre/
 2. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 3. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 4. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 5. Krige, Johan. Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise. Stellenbosch: Johan Krige, 2017.
 6. Le Roux, J. G., et al. Bewaarders van ons erfenis. Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012. Deel 14: Graaff-Reinet
 7. Rabie Familiebond, Rabie Familiebond (http://rabie-rabebond.co.za/index.php). Rec. Date: 10 October 2019.
 8. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 9. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 10. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 11. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 12. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 13. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 14. Van der Linde Bond, Van der Linde in Suid-Afrika (http://www.vanderlinde.org.za/index.html). Rec. Date: 2 April 2019.

FOURIE Anna Margaretha, circa 1801-1883

TRIVIA

 • Deur Anna Margaretha FOURIE se grootjies is ons verwant aan die POTGIETER en STRIJDOM stamvaders in Suid-Afrika.
 • Beide hierdie stamvaders se voorouers is al deur genealoë teruggespeur tot in die middel 1500’s (sien onder vir meer inligting).

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar pa Philippus Leonardus VAN DER LINDE 1832-1914
sy ma Anna Margaretha FOURIE 1801-1883

LEWENSKETS

 • Anna Margaretha FOURIE word op 29 Mei 1803 te Kaapstad gedoop. Volgens haar sterfkennis is sy in circa 1801 in die Swellendam-omgewing gebore.
 • Haar ouers was Joseph Marcus FOURIE en Hester Catharina STRIJDOM. Laasgenoemde sterf egter in 1805, toe Anna Margaretha maar 3-4 jaar oud was. Sy was die oudste van drie kinders wat uit haar ouers se kort huwelik gebore is.
 • Joseph Marcus FOURIE hertrou in 1806 met Martha Helena VAN DER VYVER. Laasgenoemde word dan ook op Anna Margaretha FOURIE se sterfkennis aangegee as haar “moeder”.
 • Op 4 September 1825 trou Anna Margaretha FOURIE met Hendrik Stephanus VAN DER LINDE te Graaff-Reinet. Uit hierdie huwelik sou agt kinders gebore word waarvan Philippus Leonardus VAN DER LINDE -sien Oriëntasie hierbo – die vierde seun was.
 • Volgens die Van der Lindebond-Familieregister sterf Hendrik Stephanus VAN DER LINDE op 23 Maart 1865 te Scheenkraal in die Hopetown-distrik.
 • Sy weduwee, Anna Margaretha FOURIE, sterf sowat 20 jaar later, op 2 September 1883, aan huis van haar seun Josef Markus VAN DER LINDE op die plaas Groot Kaliesfontein, Philippolis-distrik, Oranje Vrystaat.
 • Hierdie plaas het ‘n wyle in besit gebly van die VAN DER LINDE-familie. Phillipus Leonardus VAN DER LINDE is 31 jaar na sy ma se dood ook op Groot Kaliesfontein oorlede. In daardie stadium het die plaas klaarblyklik behoort aan sy seun, Izak Stephanus, broer van Anna Margaretha Sophia FOWLER geb. VAN DER LINDE.

KWARTIERSTAAT

van Anna Margaretha FOURIE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Anna Margaretha FOURIE

02. FOURIE Joseph Marcus, Paarl 19 Maart 1780 -Venterspoort, Philipstown, Colesberg 12 April 1840
Trou Kaapstad 2 Maart 1800
03. STRIJDOM Hester Catharina, Kaapstad 3 November 1782 -circa 1806 (sien MOOC 8/56.22a)

TWEEDE GENERASIE

Grootuers van Anna Margaretha FOURIE

04. FOURIE Stephanus, Paarl 17 Oktober 1734 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 5 Februarie 1764
05. LATEGAN Helena Geertruy, Paarl 25 Augustus 1743 -sterfdatum onbekend

06. STRIJDOM Petrus Jacobus, Stellenbosch 20 April 1755 -sterfdatum onbekend
Trou 6 Oktober 1774
07. DU PREEZ Anna Margaretha, Tulbagh 26 Januarie 1755 -sterfdatum onbekend

DERDE GENERASIE

Grootjies van Anna Margaretha FOURIE

SV/PROG = Suid-Afrikaanse Stamvader / South African Progenitor

08. FOURIE Louis, SV/PROG, Franse Hugenoot wat in 1689 na die Kaap kom
Trou circa 1716
09. Anna JORDAAN, Paarl 30 Desember 1698 -sterfdatum onbekend

Louis FOURIE was twee maal getroud en het altesaam 21 kinders gehad.  Anna JORDAAN was Louis FOURIE se tweede vrou en Stephanus FOURIE was hul tweede laaste kind. Louis FOURIE is in 1750 oorlede op sy plaas De Slangerivier in die Wagenmakersvallei (Wellington).
Anna JORDAAN is op ouderdom 14 deur die slaaf Antonij van Mosambiek verkrag. Sy straf was: “Liggaam op vier plekke met gloeiende tang geknyp, geledebraak, op wiel vasgemaak, onthoof, kop op paal by plek van misdaad geplaas.” – sien stamouers.com

10. LATEGAN Johann Herman, SV/PROG van Billmerich in Wesfale, Duitsland, wat aan die Kaap arriveer in 1735.
Trou Paarl 15 Julie 1742
11. Beatrix OLIVIER, circa 1725 -sterfdatum onbekend

12. STRIJDOM Hendrik Josephus, Kaapstad 17 Junie 1725 -“Buffelsjagtfontein aan de Oliphants Rivier” circa 1770
Trou Paarl 31 Mei 1750
13. DELPORT Sara, Paarl 29 Januarie 1729 -sterfdatum onbekend

14. DU PREEZ Philippe, Paarl 4 April 1705 -Grootvadersbosch, Heidelberg, 11 Desember 1765
Trou Paarl 9 Maart 1727
15. POTGIETER Isabella, Stellenbosch 28 Junie 1711 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE

Oor-grootjies van Anna Margaretha FOURIE

16.-17. Onbekende Franse ouers van Louis FOURIE

18.-19  JOURDAN Pierre, SV/PROG en FOUCHé Anna – Franse Hugenote wat na die Kaap kom in circa 1687-1688

20.-21. Onbekende Duitse ouers van Johann Herman LATEGAN

22. OLIVIER Johannes, Kaapstad 7 November 1683 -Burgersfontein, Wagenmakersvallei circa 1722
Trou Paarl 18 April 1717
23. BURGER Helena, Paarl 8 Julie 1701 -Waveren, 18 Julie 1777

Vir meer inligting oor die OLIVIER en BURGER stamouers sien inskrywing oor Hendrik Stephanus VAN DER LINDE (1804-1864)

24. STRYDOM Johannes, Kaapstad 2 November 1692 -Stellenbosch circa 1738
Trou Kaapstad 4 Februarie 1720
25. SCHREUDER Judith, Mauritius 1704 -Julie 1760

Johannes STRYDOM was ‘n seun van die stamvader Joost STRYDOM wat in 1678 na die Kaap kom as adelbors in diens van die VOC. Vir meer inligting oor die herkoms van die STRYDOM-familie in Suid-Afrika sien hier en hier. Joost STYDOM trou aan die Kaap met Maryna RAS, dogter van die stamouers Hans RAS en Catharina USTINGHS. Laasgenoemde was bekend aan die Kaap as “Tryn RAS” en word in sommige publikasies beskryf as ‘n formidabele karakter. Sien byvoorbeeld: Margaret Cairns, “Tryn Ras” in FAMILIA 15 (4) 1978 p.97-98; 16 (1) 1979 p.20-26; 16 (2) 1979 pp. 38-39 & 44-49
Judith SCHREUDER was die dogter van die stamouers Heinrich SCHREUDER van Dorsten an der Lippe, Recklinghausen, Duitsland en Adriana Pieters SCABALJE van Middelburg, Zeeland, Nederland. Judith is in Mauritius gebore terwyl haar pa, ‘n werknemer van die VOC, daar gestasioneer was.

26. DELPORT Pieter, Paarl 4 Oktober 1704 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 21 Desember 1727
27. MARé Anna Elisabeth, Stellenbosch 4 January 1711 -circa 1755

Pieter DELPORT was ‘n seun van die Hugenote Jacques DE LA PORTE en Sara VITOUT wat na die Kaap kom in 1699.
Anna Elizabeth MARé was ‘n dogter van die stamvader Ignace MARé van Calabria, Italië en Suzanne Janse VAN VUUREN. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamvader Gerrit Jansz VAN VUUREN en sy vrou, die Hugenoot Suzanne JACOB.

28. DU PREEZ Phillipe, Kortrijk, Vlaandere, België circa 1681 -sterfdatum onbekend
Trou aan die Kaap circa 1699
29. PREVOST Elisabeth, Les Attaques, Calais, Frankryk circa 1683 -18 Januarie 1750

Beide Philipe DU PREEZ en Isabeau PREVOST arriveer aan die Kaap as jong kinders saam met hulle Hugenote-ouers: Hercule DES PREZ en Cecilia D’ATIS (Philippe) en Charles PREVOST en Marie LE FEVRE (Elisabeth).

30. POTGIETER Jan Harmensz, Kaapstad 23 Desember 1674 -circa 1733
Trou Stellenbosch 24 Julie 1712
31. HERBST Clara, Kaapstad circa September 1689 -circa 1713

Jan Harmensz POTGIETER was ‘n seun van die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKS. Harmen Jansz verhuis in 1679 na die Eersterivier en word so een van die inwoners van die huidige Stellenbosch. Dr Jordaan Potgieter volg In sy navorsing die POTGIETER-naam terug tot in 1463. Sien inskrywing oor Harmen Jansz POTGIETER by stamouers.com
Clara HERBST was ‘n dogter van die slavin LIJSBETH SANDERS VAN DE KAAP. Haar vader is onbekend.

BRONNE

 1. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 2. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 3. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 4. Le Roux, J. G. et al, Bewaarders van ons erfenis (Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012), Deel 17: Colesberg.
 5. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 6. Strydom, Dan. The South African Family Strydom. https://strydom.incolor.com/geslagsregisters/strijdonck.htm : 2016.
 7. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 8. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 9. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 10. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 11. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 12. Van der Lindebond: http://vanderlinde.org.za/

 

STEYL Hendrika Johanna 1810-na 1864

TRIVIA

 • Onder haar voorouers tel die stamvader Dirk COETZEE aan wie die plaas Coetsenburg deur Simon van der Stel toegeken is asook ‘n kleinseun van die stamvader, ook genaamd Dirk COETZEE, op wie se (lenings)plaas die dorp Graaff-Reinet in 1786 uitgelê word.
 • Die skilder Rembrandt het in circa 1634 portrette geskilder van Dirk COETZEE se vrou Sara VAN DER SCHULP se grootouers aan moederskant. Die volledige verhaal kan hier op Wikipedia gelees word.
 • Johanna COETZEE, ‘n tante van Hendrika Johanna STEYL, trou in 1810 met die VAN DER HOVEN-stamvader soos per die VAN DER HOVEN-kwartierstaat elders op hierdie blog.
 • Onder Hendrika Johanna STEYL se vroegste voorouers tel die stamvader Harmen Jansz POTGIETER wie se voorouers deur een POTGIETER-navorser teruggevolg is tot in die jaar 1463.
 • Die Franse Hugenoot Jacques DE SAVOY tel ook onder Hendrika Johanna STEYL se voorouers. Na bewering kan sy voorouers teruggevoer word na Karel die Grote (Charlemagne) – sien hier vir meer besonderhede.

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER, 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy pa Adam Marthinus FOWLER, 1863-1943
sy ma Maria Jacoba STANDER, 1842-1882
haar ma Hendrika Johanna STEYL, 1810 -na 1864

LEWENSKETS

 • Hendrika Johanna STEYL is op 20 April 1810 gebore te “Weis Revier gelegen aan Kruis Revier”, moontlik die plaas Wegwyzersrivier in die huidige Riversdal-distrik waar haar pa se jonger broer geboer het.
 • Sy is op 13 Mei 1810 te Swellendam gedoop. Haar ouers was Johannes Coenraad STEYL, oudste seun van die STEYL-stamvader [sien onder] en Susanna Elizabeth COETZEE. Hendrika Johanna was die tweede van 12 kinders – vier seuns en agt dogters.

Swellendam: Skets van eerste kerkgebou, circa 1875. Die eerste kerkgebou was in gebruik van 1802 tot 1910, toe hy afgebreek is en plek gemaak het vir die nuwe kerkgebou. (https://af.wikipedia.org/wiki/NG_gemeente_Swellendam)

 • Op 22 Maart 1829 trou Hendrika Johanna STEYL en Adam Marthinus STANDER te George.
Ten tye van hul huwelik is daar nog geen amptelike kerkgebou in George nie. Dienste is gehou aan huis van ene C. F. Pohl van Sandkraal.
 • Uit hierdie huwelik is minstens tien kinders gebore.
 • Die sewende kind, Maria Jacoba STANDER, trou in 1858 met Johan Christiaan FOWLER, seun van die stamvader Thomas Alcock FOWLER.
 • Wanneer en waar Hendrika Johanna STEYL asook haar eggenoot Adam Marthinus STANDER oorlede is, is nie tans bekend nie.
 • Hulle is egter beide doopgetuies by die doop van hul kleinseun Adam Marthinus FOWLER by te Philippolis op Januarie 1864 en is dus na hierdie datum oorlede.

KWARTIERSTAAT

van Hendrika Johanna STEYL

*Ahnentafel-nommers word hieronder gebruik. Sien hier vir ‘n verduideliking.

EERSTE GENERASIE
Ouers van Hendrika Johanna STEYL

02. STEYL Johannes Coenraad, Land van Waveren circa 1780 -George, circa 1729
Trou Swellendam Augustus 1807
03. COETZEE Susanna Elizabeth, Swellendam 14 November 1786 -George, 7 Augustus 1851

TWEEDE GENERASIE
Grootouers van Hendrika Johanna STEYL

04. STEYL Johannes SV/PROG, gebore 1751 in Maulbach naby Frankfurt, Duitsland. Sy pa was blykbaar ‘n plaaswerker / skaapwagter. Hy arriveer in 1775 as ‘n soldaat aan die Kaap en is in circa 1828 in die huidige Riversdal-omgewing oorlede.
Trou Stellenbosch 31 Januarie 1779
05. MULLER Maria Christina, Kaapstad 24 Oktober 1762 -Wegwysersrivier, Riversdal 24 September 1849

Navorsing in 2012 deur ene Dr. Wolfgand Seim bevat die volgende inligting oor die STEYL-stamvader in Suid-Afrika, soos per inskrywing op GENi.com vir Johannes STEYL, SV/PROG:
According to a baptism certificate in the Church of Maulbach, Johannes STEYHE was baptised in Dannenrod, 5 km north of Maulbach, parish of Maulbach, on 15 July 1751. His father, Johannes STEYH, worked in Maulbach as a shepherd and the child Johannes was born there. Maulbach is a village in the middle of Germany, NNE of Frankfurt. Maulbach today [2012] is located in Homberg an der Ohm, Vogelbergskreis, zip code 31315. STEYH or STEIL was a rather common name in that area and still is today. Many STEYHs in former centuries were shepherds, as was the South African progenitor. The progenitor as identified by his birthdate in 1751 was not the first to emigrate to South Africa. According to the Maulbach church record an uncle of his, also named Johannes STEYH, emigrated already in 1752, one year after the progenitor was born. The older Johannes STEYH was the godfather of the younger one.
Further to the inscription in the Church record it was found that on the 6th of May 1722 Johannes, son of Peter STEYH, was baptised.

06. COETZEE Jacobus Hendrik, Kaapstad 3 September 1752 -Swellendam voor 1829
Trou Paarl 30 Junie 1776
07. LOMBAARD Susanna Elizabeth, Swartland, 7 Oktober 1759 -Swellendam 1 Januarie 1829

Die dorp Graaff-Reinet is in 1786 uitgelê op die (lenings)plaas van Dirk COETZEE, ‘n neef van Jacobus Hendrik. Die huidige Drostdy Hotel staan op die perseel van die eerste plaashuis.

DERDE GENERASIE
Grootjies van Hendrika Johanna STEYL

08.-09. Onbekende Duitse ouers van Johannes STEYL

10. MULLER Coenraad SV/PROG wat in 1743 aan die Kaap arriveer vanaf Pruise, Duitsland.
Trou Paarl 25 Julie 1756
11. Maria KRIEL, Kaapstad 8 Augustus 1724 -sterfdatum onbekend

12. COETZEE Gerrit, Kaapstad 5 September 1683 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1751
13. VAN BEULEN Anna, circa 1714 -sterfdatum onbekend

14. LOMBARD Daniël, Paarl 1 Junie 1732 -sterfdatum onbekend
Trou Swartland 31 Oktober 1756
15. BOTHA Elsie, Paarl 6 Oktober 1726 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE
Oorgrootjies van Hendrika Johanna STEYL

16.-19. Onbekende Duitse grootouers van Johannes STEYL

20.-21. Onbekende Duitse ouers van Coenraad MULLER

22. KRIEL Hermanus SV/PROG wat in 1719 aan die Kaap arriveer vanaf Pruise, Duitsland.
Trou Kaapstad 22 Maart 1722
23. STEYN Maria, Kaapstad 14 Augustus 1707 -Kaapstad 1724

Hermanus KRIEL is die seun van Johann Peter GRILL, kruidenier in die voorstad Hanau-am-Main, Hessen-Nassau, Pruise, en sy vrou Eva Christina SCHLEMMER. Hermanus KRIEL kom as soldaat na die Kaap en werk eers as bakker voordat hy vanaf 1734 boer op die plaas Paarl Diamant. Hier is hy oorlede in 1739.
Maria STEYN was maar 17 toe sy oorlede is. Ten tye van haar dood was haar dogter, Maria KRIEL, nog nie ‘n jaar oud nie.

24. COETZEE Dirk SV/PROG -sien inskrywing op Wikipedia oor hierdie stamvader en sy vrou Sara VAN DER SCHULP
Trou Kaapstad voor 1679
25. VAN DER SCHULP Sara, Amsterdam circa 1654

26. VON BöLLEN Jan Jansz SV/PROG van Dithmarschen, Schleswig Holstein, Duitsland
Trou Kaapstad 26 November 1719
27. VAN DER HEYDE Anna, Kaapstad circa 1700 -sterfdatum onbekend

28. LOMBARD Antonie, Paarl circa 1693 -Drooge Valleij, Paarl circa 1750
Trou Paarl 17 Februarie 1717
29. SNYMAN Johanna, Paarl 25 Oktober 1699 -Drooge Valleij, Paarl circa 1755

30. BOTHA Jacobus circa 1692 -Jan Harmsgat, Sellendam, circa 1791
Trou Stellenbosch 22 Oktober 1713
31. SNYMAN Elsje Paarl 1 Augustus 1697 -sterfdatum onbekend.

VYFDE GENERASIE
Bet-oorgrootjies van Hendrika Johanna STEYL

32.-45. Onbekend

46. STEYN Jacobus, Kaapstad 29 Augustus 1683 -sterfdatum onbekend
Trou Stellenbosch 24 Oktober 1706
47. POTGIETER Maria, Kaapstad 31 Augustus 1687 -sterfdatum onbekend

Jacobus STEYN was die seun van die slavin Maria LOZEE en stiefseun van die stamvader Douwe Gerbrandz STEYN. Jacobus is gebore voor hul huwelik. Daar word deur sommige genealoë aanvaar dat Douwe Gerbrandz Jacobus se biologiese vader was. Sien stamouers.com vir meer inligting.
Maria POTGIETER was die dogter van die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICZ. Harmen Jansz verhuis in 1679 na die Eersterivier en word so een van die inwoners van die huidige Stellenbosch. Dr Jordaan Potgieter volg die POGIETER-naam terug in sy navorsing tot in 1463. Sien inskrywing oor Harmen Jansz POTGIETER by stamouers.com

48.-51. Sien Wikipedia-inskrywing oor Dirk COETZEE asook Sara VAN DER SCHULP se ouers en grootouers.

52.-55. Onbekend

56. LOMBARD Pierre SV/PROG, Pontaix, Frankryk 1658
Trou Dauphine, Frankryk, circa 1687
57. COUTEAU Marie, La Chaudiere, Frankryk

Franse Hugenote wat op 12 Mei 1688 met die skip Borssenburg aan die Kaap land.

58. SNYMAN Christoffel SV/PROG, Kaapstad 9 Maart 1669 -circa 1705
Trou Kaapstad voor 1690
59. DE SAVOYE Marguerite, Ghent, België 4 September 1672 -circa 1742

Sien Mansell Upham se baie lang en breedvoerige ondersoek na die lewens van Christoffel SNYMAN, sy ma, die slavin Groote Catrijn, asook Marguerite DE SAVOYE en haar ouers by  Cape Mothers. Groote Catrijn van Paliacatta (c. 1631-1683), her slave Maria van Bengale and her de Savoye daughter-in-law Marguerite-Thérèse (1673-1742)
In hierdie artikel word ook genealogiese navorsing aangehaal (p.137) wat sou aantoon hoe Marguerite DE SAVOYE aan Charlemagne verwant is!

60. BOTHA Friedrich SV/PROG, Wangenheim, Gotha, Duitsland, 4 Maart 1653 -sterfdatum onbekend
Trou Stellenbosch 21 Junie 1714
61. KICKERS Maria, Amsterdam circa 1662 -sterfdatum onbekend

Maria KICKERS is in 1700 geskei van haar man Jan CORNELISZ op grond van haar jarelange buite-egtelike verhouding met Friedrich BOTHA. Maria het tydens haar leeftyd beweer dat al haar kinders verwek is deur BOTHA. Onlangse DNS-toetse dui egter daarop dat haar oudste seun, Theunis BOTHA, se biolgiese vader ene Ferdinandus APPEL was. Sien Jaco Greeff se 2013 Beeld-artikel hier.
Maria en Friedrich BOTHA kon eers trou ná haar gewese man se afsterwe in 1713 omdat sy nie tydens die egskeiding toestemming gekry het om te hertrou nie. Sien Richard Ball se inskrywing oor Maria hier.

62. Soos 58.
63. Soos 59.

BRONNE

 1. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org.
 2. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 3. NAAIRS [National Automated Archival Information Retrieval System] http://www.national.archives.gov.za/naairs.htm
 4. The Genealogical Society of South Africa, “Baptism Registers,” database, eGGSA (http://www.eggsa.org/bdms/Baptisms.html).
 5. TANAP, “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope,” database(http://databases.tanap.net/mooc/).
 6. Delia Robertson, First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records (http://www.e-family.co.za/ffy/).
 7. A.M. van Rensburg, Suid-Afrikaanse Stamouers (https://www.stamouers.com/).
 8. Richard Ball, Ball Family Records -My South African Ancestors (https://www.ballfamilyrecords.co.uk/safamilies/index.htm).
 9. Geni World Tree, GENi, commercial genealogy and social networking website (https://www.geni.com/).
 10. de Bosdari, C. Cape Dutch Houses and Farms. Cape Town / Amsterdam: A. A. Balkema, 1971.